Ігор ГНАТЯК

завідувач лабораторії ландшафтного моніторингу
Чорногірського географічного стаціонару

E-mail: gnatyak_igor@ukr.net

Народився 18 травня 1978 року у місті Львові. У 2000 р. закінчив географічний факультет Львівського  державного університету імені Івана Франка. З вересня 2000 року працював менеджером ГО «Еколого-географічний фонд». 2001-2004 рр. ­–  аспірант кафедри геоморфології та палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2005-2006 роках – молодший науковий співробітник лабораторії ландшафтного моніторингу Чорногірського географічного стаціонару. З листопада 2006 року – завідувач лабораторії ландшафтного моніторингу Чорногірського географічного стаціонару.
У 1998 році закінчив курси екскурсоводів при Фонді Св. Володимира. З квітня 2002 року – член Правління Львівської обласної організації Національної спілки краєзнавців.
Наукові інтереси: робота над кандидатською дисертацією «Морфодинаміка рекреаційних територій (на прикладі Українських Карпат)»; Рекреаційне перетворення рельєфу Українських Карпат; мала гідроенергетика; краєзнавство; використання сакральних об’єктів в екскурсійній діяльності.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Гнатяк І. Аналіз впливу кліматичних чинників на розвиток екзогенних процесів у басейні верхнього Пруту / І. Гнатяк, В. Дудич // Вісник Львів.ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2012. – Вип. 40. – Ч. 1. – C . 214–224.

Гнатяк І. С. Аналіз впливу кліматичних чинників на розвиток екзогенних процесів у басейні верхнього Пруту / Дудич В. М., Гнатяк І. С. // Вісник ЛНУ. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40, ч. 1. – С. 214–223.

Гнатяк І. С. Виникнення та розвиток рекреаційних територій в Українських Карпатах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Сер.: Географія. – Вінниця, 2003. –  Вип. 6. – С. 88 – 93.

Гнатяк І. С. Стан та проблеми функціонування гірськолижних трас в природних комплексах Українських Карпат // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер.: Географія. – Тернопіль. – №2. – Ч. 1 – 2004. – С. 262 – 265.

Гнатяк І. С. Морфодинаміка снігового покриву і поверхні рельєфу на гірськолижних трасах Сколівських Бескид // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер.: Географія. – Тернопіль. – №3. – 2004. – С. 129 – 136.

Гнатяк І., Каднічанський Д. Географічне краєзнавство – основа розвитку внутрішнього туризму міста Львова та його околиць. // Регіональне географічне краєзнавство: Матеріали другого всеукраїнського семінару з теорії і практики регіонального географічного краєзнавства присвяченому 125-річчю з дня народження фундатора української національної географії С.Л. Рудницького та 10-річчю з дня заснування кафедри географії України Тернопільсьного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, 11–12 грудня 2002 р.). – Тернопіль. – 2002. – Частина 2. – С. 18 – 23.

Зінько Ю. В., Гнатяк І. С. Рекреаційна оцінка рельєфу та його трансформації в Українських Карпатах // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Матеріали міжнародної конференції до 120-річчя географії у Львівському університеті (24-26 вересня 2003р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 241 – 243.

Ковальчук І.,  Гнатяк І. Гідролого-геоморфологічний аналіз енергетичного потенціалу річок  Карпат // Геоморфологічні дослідження в Україні: минуле, сучасне і майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 50-річчя кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 17–21 жовтня 2000р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 148 – 150.

Гнатяк І., Ковальчук І. Оцінка гідроенергетичних  ресурсів басейну р. Опір та можливостей їх використання. // Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19–20 червня 2003 р.). – Зб. наук. статей. – Львів: Видавничий центр Лв. ЦНТІ, 2003. – С. 115 – 119.

Гнатяк І. Пішохідний мікрорельєф ЕПС КНПП “Стежка Довбуша” // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій: Матеріали міжнародного семінару присвяченого 90-річчю від дня народження засновника кафедри геоморфології і палеогеографії професора Петра Цися (Сколе, 30 вересня – 3 жовтня 2004 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С. 196 – 202.

O. Szewczuk, I. Gnatiak, G. Kupec, R. Lozynski, W. Poluga, M. Rutynski, J. Zinko. Atrakcyjnosc zasobow  turystycznych w rejonach administracyjnych  // Potenzial turystyczny Ukrainy Zachodniej. Rozdzial IV.2. – Warszawa, 2005. – S. 105-110.

Gnatiak, O. Koltun, G. Kupec, O. Szewczuk, J. Zinko. Obszary predestynowane do rozwoju sektora turystycznego  // Potenzial turystyczny Ukrainy Zachodniej. Rozdzial VII.1. – Warszawa, 2005. – S. 167-182.

Гнатяк І.С. Фотофіксація стану гірськолижних трас та пішохідних стежок // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 94 – 98.

Гнатяк І. С., Зінько Ю. В. Комунальне господарство // Історія Львова / Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Т. 3. – Львів: Центр Європи, 2007. – С. 422 – 424.

Гнатяк І.С. Рекомендації щодо регулювання процесів трансформації рельєфу рекреаційних територій // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 302 – 307.

Гнатяк І. С. Дослідження морфодинаміки пішохідного мікрорельєфу в околицях Чорногірського географічного стаціонару // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 288 – 289.

Проданюк О. Ю., Гнатяк І. С. Туристичні і рекреаційні можливості околиць хребта Чорногора у зимовий період // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.  – С. 289 – 290.

Зінько Ю. В., Гнатяк І. С. Еколого-географічні проблеми функціонування туристичних шляхів у верхів’ї р. Прут // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 291 – 294.