КУЛАЧКОВСЬКИЙ Роман Ігорович

асистент

 

У 2005 році закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, у 2008 році – аспірантуру по спеціальності «фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів». З 2008 року – лаборант. З вересня 2011 року - асистент кафедри фізичної географії.

У 2007–2008 роках брав участь у польсько-українсько-шведському прикладному дослідному проекті «Геопросторова база даних природних ресурсів для менеджменту біосферного заповідника «Східні Карпати»».
Сфера наукових інтересів: геоекологія, моделювання природних і актуальних геоекосистем, моделювання потенційної природної рослинності.

Напрямок наукової діяльності: геоекологічні дослідження гірських ландшафтів із використанням географічних інформаційних систем.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Кулачковський Р. Геоекологічне моделювання природних морфогенних геоекосистем басейну витоків річки Лімниця: делімітація просторового каркасу / Р. Кулачковський // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. – Чернівці, 2012. – Вип. 614–615: Географія. – С. 78–82.

 Кулачковський Р. І. Геоекологічна база даних верхів'я басейну річки Лімниця / Р. І. Кулачковський // Еволюція та антропогенізація ландшафтів перед-гірських і гірських територій: Матер. міжн. наук. конф. – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 118–119.

Kruhlov I. Geosystems classification of the Biosphere Reserve “Eastern Carpathians” / Kruhlov I., Kulachkovskyy R., Ehsani A., Kryza M., Quil F., Shuber P., Sobik M., Szymanovski M. // Proc.conf “Landscape classification. Theory and applications” Warsaw, 2007. – P.27.

Кулачковський Р.І. Моделювання геоекосистем басейну витоків Прута / Кулачковський Р.І., Круглов І.С. // Фіз. геогр. та геоморф. – 2008. – Вип. 54. – С. 169–176.

Кулачковський Р.І. Напівавтоматизована класифікація рельєфу та біоклімату для виділення природних морфогенних геоекосистем басейну витоків річки Лімниця / Кулачковський Р. І. // Мониторинг природных и техногенных сред: Матер. Всеукр. науч. конф. – Симферополь, 2008. – С. 285–288.

Кулачковський Р.І. Напівавтоматизована делімітація просторового каркасу природних морфогенних геоекосистем околиць біосферного резервату "Східні Карпати" / Кулачковський Р.І., Круглов І.С. // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2008. – Вип. 70. – С. 51-57.

Кулачковський Р.І. Геоекологічне моделювання потенційної природної рослинності басейну витоків річки Прут / Кулачковський Р.І., Круглов І.С. // Наукові записки ТНПУ. Серія: географія. - Тернопіль: СМП "Тайп", 2009. - №2. - С.157-164.

Кулачковський Р.І., Круглов І.С. Напівавтоматизована делімітація просторового каркасу природних морфогенних геоекосистем околиць біосферного резервату "Східні Карпати" // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2008. – Вип. 70. – С. 51-57.

Костів Л., Матвіїв В., Рожко І., Кулачковський Р. Гідротехнічне будівництво у верхів’ях Прута та Черемоша // Природні комплекси й екосистеми верхів’я річки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної регіональної конференції. – Львів-Ворохта, 2009. – С. 214–219.

Кулачковський Р. І. Геоекологічне моделювання потенційної природної рослинності басейну витоків річки Прут. / Р. І.  Кулачковський,  І. С. Круглов  // Наукові записки. Серія геогр. – 2009. – Вип. 26. – С. 157-164

Кулачковський Р. І. Геоекологічне моделювання потенційної природної рослинності басейну витоків річки Прут / Р. І.  Кулачковський,  І. С. Круглов // Наукові записки ТНПУ. Серія: географія. - Тернопіль: СМП "Тайп", 2009. - №2. - С.157-164.