МАТВІЇВ Володимир Павлович

кандидат географічних наук, доцент

Закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1992. 1992-1995 рр. - аспірант кафедри фізичної географії. 1996-1997 -  інженер, а з 1997-2002 - асистент, з 2002 - доцент кафедри фізичної географії. У 1999 році захистив дисертацію "Ландшафтні основи оптимізації природокористування у Скибових Горганах".
Досліджує проблеми оптимального використання ПТК та безпеки туризму в (Українських Карпатах (зокрема, у Горганах), різні аспекти рекреаційної географії.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Рожко І. М., Матвіїв В. П., Брусак В. П. Географо-екологічні маршрути Чорногори * / І. М. Рожко, В. П. Матвіїв, В. П. Брусак. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 224 с.

Сліди зледеніння у Горганах//Вісн. Львів, ун-ту. Сер. геогр., 1998. Вип. 23.

Основні сучасні ландшафтно-екологічні проблеми Скибових Горган (Українські Карпати) // Ландшафт як інтригуюча концепція XXI сторіччя. К., 1999.


Сучасний стан розвитку туризму в Українських Карпатах // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. Матер.Ш міжрег. наук.-практ. конфер. (16—11 травня 2002 року). Львів, 2002. (у співавт.)


Перспективи розширення науково-обгрунтованої мережі природоохоронних територій у Скибових Горганах//Вісн. Львів, ун-ту. Сер. геогр., 2003. Вип. 29.

Проблеми екологічної безпеки на трасах магістральних трубопроводів / Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2009. – Вип. 55. – С. 166-170.

Костів Л., Рожко І., Кулачковський Р. Гідротехнічне будівництво у верхів’ях Прута та Черемоша // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної регіональної конференції 15-17 травня 2009 року. Львів-Ворохта, 2009. – С. 214 – 219.

Рекреаційний потенціал Чивчин. // Стан і перспективи природничої географії: Матеріали круглого столу, присвяченого 60-річчю зав. каф. конструктивної географії і картографії, проф. В.М. Петліна (Львів, 15 березня 2011р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 125-128.