МЕЛЬНИК Анатолій Васильович

завідувач кафедри
доктор географічних наук, професор

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка у 1983 році. 1983— 1985 - лаборант, 1985-1991 - асистент, 1991-2001 - доцент, з 2001 - професор кафедри фізичної географії. Кандидатську дисертацію "Ландшафтний моніторинг Карпат (на прикладі природних територіальних комплексів Івано-Франківської області)" захистив у 1991 році, докторську "Еколого-ландшафтознавчий аналіз Українських Карпат" у 2000. Науковий керівник Чорногірського географічного стаціонару з 1994 року. 1994-2001 - завідувач цього ж стаціонару (за сумісництвом).
Учасник міжнародних проектів: Агенства США з міжнародного розвитку "Розвиток екологічно-зорієнтованого, сталого туризму та агробізнесу в Україні (Карпатський регіон)", ЮНЕСКО "Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра", ТАСІ8 "Інтегрований розвиток Розточчя". Стипендіат Німецької служби академічних обмінів (Дюссельдорф, 1993; Мюнстер, 1997), стажувався в університетах Вроцлава (1995), Любліна (1998) і Відня (2001).
Наукові інтереси пов'язані з фізичною географією, ландшафтознавством і геоекологією. Викладає такі курси: "Ландшафтознавство", "Екологічна географія", "Основи геоекології", "Географічний моніторинг".

Дослідник ландшафтів Українських Карпат та їх екологічних проблем, питань раціонального природокористування, охорони природи і сталого розвитку регіону. Розробив і застосував на практиці в Українських Карпатах теоретико-методичні основи ландшафтного моніторингу та наукові основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу гірських і передгірських територій. Автор близько 90 наукових праць, у тому числі 7 монографій і 2 навчальних посібників.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Новомалин у просторі і часі: краєзнавче дослідження волинського села / [М. М. Лаврук, А. В. Мельник, М. П. Манько та ін.]; за ред. М. М. Лаврук, А. В. Мельника. - Харків: Чайка, 2013. - 744 с.

Костів Л., Мельник А. Кліматичні умови лісистого середньогір'я верхів'я р. Прут у межах Чорногори та їхня рекреаційна оцінка // Вісник Чернівецького ун-ту. Сер. географ. – 2012. – Вип. 612–613. – С. 93–97.

Мельник А., Головчак В. Ландшафтне різноманіття природного заповідника “Горгани” // Еволюція та антропогенізація ландшафтів перед-гірських і гірських територій: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 77–78.

Мельник А., Бучинський П. Природні територіальні комплекси Мармарошського масиву Карпатського біосферного заповідника та їхні антропогенні модифікації // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 78.

Мельник А., Головчак В. Ландшафтне різноманіття природного заповідника “Горгани” // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2012. – Випуск 612–613. Серія географ. –С. 117–122.

Мельник А., Бучинський П. Природні територіальні комплекси Мармарошського масиву Карпатського біосферного заповідника та їхні антропогенні модифікації // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Чернівці, 2012. – Випуск 612-613. Серія географ. –С. 112–116.

Мельник А. В. Передмова / А. В. Мельник, М. М. Габрель, М. І. Сорока, О. О. Кагало, В. М. Шушняк // Проект створення об'єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А. В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [ та ін. ]. – Львів, 2011. ? Т. 1. – С. 5?11.

Мельник А. В. Вступна частина / А. В. Мельник, В. М. Шушняк, О. О. Кагало, Н. М. Лисяк, Г. С. Савка // Проект створення об'єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А.В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [та ін.]. – Львів, 2011. ? Т. 1. – С. 11?36.

Мельник А.В. Біланюк Володимир Іванович /А. В. Мельник // Encyclopedia Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1.: А – К – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.203.

Мельник А.В. Елбакідзе Маріне Мухтарівна /А. В. Мельник // Encyclopedia Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1.: А – К – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.481.

Мельник А.В. Загульська Ольга Богданівна /А. В. Мельник// Encyclopedia Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1.: А – К – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.514.

Мельник А.В. Зденюк Михайло Васильович /А. В. Мельник.// Encyclopedia Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1.: А – К – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.529.

Мельник А.В. Круглов Іван Станіславович /А. В. Мельник// Encyclopedia Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1.: А – К – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.677.

Мельник А.В., Шубер П.М. Історії географії у Львівському національному університеті музей /А. В. Мельник// Енциклопедія Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С.203.

Мельник А. Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища / За ред.. М.М. Приходька / . – Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. – 324 с (у співавт.)

 Мельник А. О. М. Маринич і Львіська школа гірського ландшафтознавства/ Анатолій Мельник // Фізична географія і геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрії, 2010. - Вип 3(60). – С. 58- 60.

Загульська О.Б., Біланюк В.І., Мельник А.В., Муха Б.П., Сенчина Б.В., Шубер П.М. Природні територіальні комплекси верхів’я р. Прут в межах Чорногори // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної регіо

Мельник А., Шубер П., Шушняк В., Костів Л., Березяк В. Еколого-географічні наслідки катастрофічного паводку у липні 2008 року у верхів’ї р. Прут. -Л.: Матеріали науково-практичної регіональної конференції «Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування , моніторинг, охорона» 15-17 травня 2009 року. Львів-Ворохта, 2009. – с. 144 – 150.нальної конференції 15 -17 травня 2009 року. Львів- Ворохта , 2009. С. С.36 – 73.

Мельник А., Шубер П., Шушняк В., Костів Л., Березяк В Еколого-географічні наслідки катастрофічного паводку у липні 2008 року у верхів’ї р. Прут // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (15-17 травня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2009. – С. 150-155.

Мельник А.В. Фізико-географічні передумови, динаміка та наслідки катастрофічного липневого паводка 2008 року у верхів'ї річки Прут / А. В. Мельник , П. М. Шубер,  В.М. Шушняк,  Л. Я. Костів, В. В. Березяк // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. - 2009. Вип. 37.  - С. 136 – 151.

Мельник А. Екологічний аналіз регіону: експерна оцінка стану і функціонування / За ред д.геогр.н., проф. І.Ковальчука. - Львів: Науково-видавничий цент «Опілля-Л», 2009. - 608 с (у співавт.)

Мельник А.В. Ландшафтне картографування гірських територій для цілей пішохідного туризму (на прикладі масиву Чорногора в Карпатах) // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів – Ворохта, 2009. – С. 281-287.

Мельник А.В., Брусак В.П., Сенчина Б.В. Цінні природні комплекси і об’єкти верхів’я Прута в межах Чорногори та проблеми їх збереження // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів – Ворохта, 2009. – С. 300-321.

Мельник А.В., Загульська О.Б., Біланюк В.І. та ін. Природні комплекси верхів’я ріки Прут в межах Чорногори // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів – Ворохта, 2009. – С. 36 – 72.

Мельник А.В., Шубер П.М., Шушняк В.М. та ін. Еколого-географічні наслідки катастрофічного паводку у липні 2008 року у верхів’ї р. Прут // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів – Ворохта, 2009. – С. 150 – 155.

Мельник А.В. Ландшафтне картографування гірських територій для цілей пішохідного туризму (на прикладі масиву Чорногора в Карпатах) // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів – Ворохта, 2009. – С. 281-287

Klasyfikacja geokompleksow Karpat Ukrainskich // Klasyfikacja krajobrazu: teoria i praktyka. Problemy ekologii krajobrazu. T.XX. Wydzial Geografii i Studiow Regionalnych Uniwersytetu Warzawskiego. - Warszawa, Polska Asocjacja ekologii Krajobrazu, 2008.- s. 79-87

A. Melnyk. Klaszfikacja geokompleksow Karpat Ukrainskich // Klaszfikacja krajobrayu: Teoria i praktzka. Problemz Ekologii Krajobrayu. T. XX. Warsyawa, 2008. -   S. 79-87.

A. Melnyk. Ecological analysis of landscape // Methodology of landscape research. – Sosnowiiec; 2008. – S.  151-169.

Мельник А.В. Українські Карпати. Ландшафти. Карта масштабу 1:1000000 // Національний атлас України. – Київ, Картографія, 2008. - С. 225.

Мельник А.В. Геоекологія: зміст, структура і звязки з іншими науками // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. - К.: Обрії, 2004. - С.9-11.

Мельник А.В. Екологічне ландшафтознавство: об'єкт, предмет і завдання // Вісник Львів. ун-ту.Серія географ.-Вип.31.- 2004.- С.158-162.

Мельник А.В. Розвиток ландшафтних ідей і ландшафтознавства в Україні // Вісник Львів. ун-ту.Серія географ.- Вип.31.- 2004.- С.20-24.

Мельник А.В. Фізико-географічні парадигми: їх змістовна специфіка і роль у розвитку географічної науки // Наукові записки Тернопільського університету.Серія географічна. №1. Тернопіль, 2002.-С.48-53.

Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика. Навчальний посібник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002. – 172 с.

Мельник А.Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. Львів, 1999. — 286 с.

Мельник А.Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. Львів, 1997. — 229с.

Мельник А. Ландшафтний моніторинг: К., 1993. — 152 с.(у співавт.)