МУХА Богдан Павлович


кандидат географічних наук, доцент

b.mukha@gmail.com

Закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1965 році. Працював інженером науково-дослідного сектору Львівського університету у геоморфолого-ландшафтній експедиції з вивчення шкідливих стихійних процесів у Карпатах (1965), інженером та старшим інженером науково-дослідного сектору Львівського університету в експедиції з комплексного вивчення природних ресурсів (Північно-Казахстанська партія - 1967-1968 рр.), Алтайська партія (1968), меліоративному загоні (1969-1974). У 1969 році перебазував метеорологічну обсерваторію Львівського університету у смт. Брюховичі і перетворив її на Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар. Працював тут старшим інженером до 1979 року. У 1975-1978 роках - викладач і старший викладач кафедри фізичної географії, з 1978 - асистент, з 1982 - доцент цієї ж кафедри. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію "Теоретичні основи і методичні засоби ландшафтних досліджень для осушувальних меліорацій".
З 1968 року керує науковою роботою Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару, а з 2003 - завідувач (за сумісництвом) цього стаціонару. З 1994 по 2001 рік - завідувач кафедри фізичної географії.
Науковий керівник державних і договірних тем з вивчення геофізичних параметрів геосистем для забезпечення аеро- та космічних експериментів. Організатор експедиції з вивчення вітрових та водних ресурсів у Карпатах для альтернативної енергетики. У складі німецько-українського проекту досліджує топокліматичні параметри басейну верхів'я р. Дністер, тенденції зміни клімату.
Автор понфд 200 наукових публікацій, з них понад 40 - за кордоном.
Читає такі курси: "Основи фізичної географії", "Дистанційне зондування Землі", "Геофізика ландшафтів" та "Геофізичне регулювання геокомплексів", "Опрацювання результатів досліджень".

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Mucha B . Wp l yw rze z by – zabudowy i zieleni na zr oz nicowanie topoklimatu lokalnego Lwowa / B . Mucha , J . Wawer // Prace i Studia Geograficzne . – Warszawa , 2011. – T . 47. – S. 383–391.

Bohdan Mucha Badania krajobrazu na Stacii Wydzialu Geografii Uniwersytetu Lwowskiego na Roztoczu Poludniowym-// Srodowisko przyrodnicze jako przedmiot badan interdyscyplinarnych: teoria i praktyka- Ogolnopolska konferencja naukowa z udzialem gosci zagranicznych. Busko Zdroj- Pinczow, 2 - 4. 06.2005 r. Kielcy 2005- S- 138 +139.

Jerzy Boryczka, Bohdan Mucha, Maria Stopa-Boryczka, Jolanta Wawer, The Influence of the North Atlantic Oscillations (NAO) on the Climate of Warsaw and Lwiw. // Miscellanea Geografica, Vol. 12, 2006,Warszawa, 2006. pp.43 – 53.

Bogdan Mucha, Bogdana Senczyna Charakterystyka krajobrazu gornej czesci zlewni Bugu Zacodniego (Ukraina Zachodnia) // Miiedzynarodowa konferencia naukowa – Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrownowaznego rozwoju. Debe,k k/Sierocka, 15 -16 maja 2009. Wyssza Szkola Ekologii i Zarzadzania w Warszawie. Wydzial Eklogii. Warszawa 2009, s. 23-24.

Kazimierz H. Dygus, Wojcech B. Jedryczkowski, Aleksander Kagalo, Bogdan Mukha, Bogdana Senczyna Geneza terenow podmoklych Kotliny Gornego Bugu i ich bioroznorodnosc (Ukraina Zachodnia)- Miiedzynarodowa konferencia naukowa – Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrownowaznego rozwoju. Debe,k k/Sierocka, 15 -16 maja 2009. Wyssza Szkola Ekologii i Zarzadzania w Warszawie. Wydzial Eklogii. Warszawa 2009, s. 25-27.

 Муха Б.П. Дух часу, державного устрою і дослідників Чорногори // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної регіональної конференції 15 -17 травня 2009 року. Львів- Ворохта , 2009. С. 16 – 29.

Муха Б.П.Розподіл температури і відносної вологості повітря по профілю г. Пожижевська – місто Яремча  // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної регіональної конференції 15 -17 травня 2009 року. Львів- Ворохта , 2009. С.176 – 179.

Загульська О.Б., Біланюк В.І., Мельник А.В., Муха Б.П., Сенчина Б.В., Шубер П.М. Природні територіальні комплекси верхів’я р. Прут в межах Чорногори // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної регіональної конференції 15 -17 травня 2009 року. Львів- Ворохта , 2009. С. С.36 – 73.

Муха Б.П, Багдай С.Р. Топотермічні особливості міста Львова // Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції «Реалії, проблеми і перспективи розвитку географії в Україні» Львів, 7 травня 2009 р. С.3

Муха Б. Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар. Формування, розвиток, наукові надбання. (Монографія) / Б.Муха : Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 125 с.
Муха Б. Топотермічні властивості території Львова / Б. Муха // Вісник Львівського університету, серія. географ. – 2010– Вип. 38.– С. 221 – 237.
Муха Б.П. Динаміка температури сірого лісового ґрунту у Південному Розточчі. /Б. Муха // Науковий Вісник НЛТУ України . Природничі дослідження на Розточчі. Збірник науково-технічних праць. Випуск 20.16.: Львів, 2010 рік.– С. 69-74.
B.Mucha, Wawer J. Wplyw rzezby, zabudowy i zieleni na zroznicowanie topoklimatu lokalnego Lwowa/B.Mucha , J.Wawer // Prace i Studia Geograficzne. T.47, 2011. :- Warszawa, 2011.– 383 -391 s.

  Сиротюк М. Мала гідроенергетика Карпатського регіону: екологічні аспекти / А. Павелко, М. Сиротюк, О. Муха // Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання / Матеріали одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції : Зб. наук. статей. – Львів, ЛьвЦНТЕІ, 2012 . – С. 201 – 204.

 

СПИСОК НАУКОВИХ  РОБIТ