ПРИТУЛА Ірина Михайлівна 

асистент

 

У 1988 році закінчила географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. 1991-1994 рр. -лаборант, 1994-2000 - аспірант кафедри фізичної географії. З 2000 року асистент кафедри.
Основні напрями наукової діяльності: топокліматичні дослідження, кліматичні енергетичні ресурси ландшафтів.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Притула І. М. Еколого-географічні особливості болотних екосистем високогір'я Чорногори (Українські Карпати) / В. Б. Николин, І. М. Притула, Б. В. Сенчина // Матеріали одинадцятої наукової конференції молодих учених “Наукові основи збереження біотичної різноманітності” (Львів, 24–25 травня 2012 року). – Львів, 2012. – С.88–90.

Нові результати дослідження вітру в Карпатах // Матер. наук. конф. Львів, 1994. — С.139-141. (у співавт.)
Основи створення та структура вітрового кадастру гірських природних територіальних
комплексів // Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним
джерелам енергії в регіоні. Наук.-практ. конф. Львів, 2001. — С. 115—118.
Анемоландшафтне картографування як метод дослідження вітрових характеристик
гірських районів // Ландшафт в бутті і буття в ландшафті. К, 2001. — С. 49—54.
Про вплив Українських Карпат на вітрові потоки// Вісн. Львів, ун-ту. Сер. геогр., 2003.
Вип.29.   - С. 78-85.