Галина САВКА

завідувач лабораторії геоінформаційних технологій та ландшафтного планування

 

79000 Україна, м. Львів, вул. Дорошенка, 41
тел. c л. +38 032 239 43 38
e-mail: savka@franko.lviv.ua

Народилася в смт. Кам’янки Підволочиського р-ну Тернопільської обл. Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка у 2001 р. і отримала спеціальність “Фізико-географ. Викладач”.
З 2001 р. – спеціаліст ІІ кат. Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовква, з 2002 р. – лаборант кафедри фізичної географії, з 2003 р. – старший лаборант, з 2004 р. – інженер ІІ кат. лабораторії геоінформаційних технологій в географічному краєзнавстві кафедри географії України, з 2006 р. – інженер ІІ кат. лабораторії геоінформаційних технологій в географічному краєзнавстві і туризмі кафедри туризму, з 2007 р. – інженер ІІ кат. лабораторії геоінформаційних технологій, з 2008 р. – завідувач лабораторії геоінформаційних технологій кафедри фізичної географії.
Наукові інтереси: робота над кандидатською дисертацією “Ландшафтний аналіз рекреаційних ресурсів Розточчя: стан та перспективи використання”;  вивчення рекреаційних ресурсів в рамках ландшафтознавства та екології.
Інтереси в сфері комп’ютерних технологій: Corell Draw, Photoshop, Norton Commander, Internet Software, ArcView, ArcGIS 9, Macromedia Dreamweaver.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Мельник А. В. Вступна частина / А. В. Мельник, В. М. Шушняк, О. О. Кагало, Н. М. Лисяк, Г. С. Савка // Проект створення об'єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А.В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [та ін.]. – Львів, 2011. ? Т. 1. – С. 11?36.

Шушняк В. М. Історія формування природно-заповідного фонду / В. М. Шушняк, Г. С. Савка // Проект створення об'єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А. В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [ та ін. ]. – Львів, 2011. ? Т. 3. – С. 4?14.

Шушняк В. М. Обгрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення “Полтвинська долина” / В. М. Шушняк, О. В. Кузярін, М. В. Чернявський, Г. С. Савка // Проект створення об'єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А. В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [та ін.]. – Львів, 2011. ? Т. 3. – С. 126?140.

Шушняк В.М, Савка Г.С. Стратегія створення нових об'єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львова // Проект створення об'єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А. В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [ та ін. ]. – Львів, 2011. ? Т. 3. – С. 75?82.

Савка Г. Стан та перспективи рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях Українського Розточчя / Г. Савка // Науковий вісник НЛТУ України: Природничі дослідження на Розточчі. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.16. – С. 86–91.

Савка Г. Історія природоохоронних досліджень території Яворівського національного природного парку / Шушняк В., Савка Г. // Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр. – 2009. – Вип. 37. – С. 285–291.

Савка Г. Можливості застосування комп’ютерних технологій у польових ландшафтних дослідженнях // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (15–17 травня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 34–36.

Савка Г.С., Березяк В.М., Ціцяла Т.Р. ГІС верхів’я Прута // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (15–17 травня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 34–36.

Савка Г. Опитування як метод оцінки екоагротуристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків // Проблеми і перспективи екологічної освіти: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару (м. Львів, 11–12 червня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 98–102.
Савка Г. Рекреаційне використання ставків басейну р. Верещиці у межах Розточчя // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія географічна. – Вип. 33. – 2006.

Стойко С., Шушняк В., Савка Г., Шубер П., Шляхта Я. Вікові дерева Львівщини: Посіб. – Львів, 2006. – 100 с.

Савка Г. Ландшафтні особливості охоронної зони ПЗ “Розточчя” // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрії, 2005. – Вип. 48. – С. 239-245.

Участь місцевих громад у розвитку біосферних резерватів. Посібник зі стратегії. Меркатор, 2005. – 22 с.

Чернявський М.В., Савка Г.С. Функціональне зонування регіонального ландшафтного парку "Равське Розточчя" // Вісник УкрДЛТУ (подано квітень, 2005);

Стойко С., Мельник А., Шушняк В., Біляк М., Савка Г., Ванда І. Українська частина проектованого польсько-українського біосферного резервату “Розточчя” та її репрезентативне ландшафтно-екологічне значення / Біосферний резерват як модель сталого розвитку територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2003. – С. 16–31.

Шушняк В. Савка Г., Іваник М. Стан та перспективи розвитку природоохоронних територій в українській частині басейну р. Сян //