ШУБЕР Павло Михайлович

кандидат географічних наук, доцент

 

E-mail: pshuber@franko.lviv.ua
pshuber5@gmail.com.ua

З 1978 по 1983 роки навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка на географічному факультеті. 1983-1989 рр. - лаборант; з 1989 по 1991 рік – навчання у аспірантурі, з 1991 ¦- асистент кафедри фізичної географії. У 1994 році захистив кандидатську "Ландшафтна зумовленість диференціації ґрунтового покриву ПТК Українських Карпат". З 1996 року працював на посаді доцента кафедри фізичної географії, а у 1998 році отримав вчене звання доцента.
Стажувався в галузі метеорології і кліматології в університетах таких міст: Грац (Австрія, 1999, 2003), Вроцлав (Польща, 2002, 2008).
Наукові інтереси: клімат Західного регіону України; динаміка метеорологічних елементів на території західного регіону України; регіональні і топокліматичні особливості Карпатського регіону; прикладні аспекти метеорології і кліматології; дослідження ґрунтового покриву природних територіальних комплексів Українських Карпат; еколого-ландшафтні дослідження грунтового покриву і атмосфери, дослідження клімату як чинника ландшафту; агрокліматологія.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ  

Мкртчян О. С. Порівняльний аналіз зв'язків кліматичних характеристик з кількісними морфометричними характеристиками рельєфу та положенням у ландшафтній структурі / О. Мкртчян, П. Шубер // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40, Ч. 2. – С. 91–97.

Шубер П. М. Метеорологічні особливості формування і проходження катастрофічного паводку у гірській частині басейну ріки Прут у липні 2008 року / П. М. Шубер, В. В. Березяк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2012. – Вип. 612–613. Географія. – С. 183–187.

Шубер П. Тенденції змін температури повітря та кількості опадів у гірській частині басейну ріки Прут у 2007–2009 роках. / П. Шубер, В. Березяк. // Вісник Львівського університету. Серія геогр. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 237–244.

Мкртчян О.С., Шубер П.М Регіоналізація річного режиму атмосферних опадів західної частини України методом кластерного аналізу. –К.: Фізична географія та геоморфологія. № 54, 2008.- с.187-194.

Мкртчян О.С., Шубер П.М. Геоінформаційне моделювання температурного поля західних регіонів України. –К.: Фізична географія та геоморфологія. № 57, 2009.- с.104-112.

Шубер П. М. Дослідження гідрометеорологічних процесів модельного басейну річки Жонка / П. М. Шубер, В. В. Березяк // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2011. – Випуск 23. – С. 42–52.

Шубер П.М.  Вплив ідей професора І.М. Гоголєва на вивчення диференціації грунтового покриву геокомплексів Уккраїнських Карпат. В кн.. «Українські ґрунтознавці. Професор Іван Гоголєв», Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка , 2009.- с. 576-58

Шубер П., Костів Л. Аналіз топокліматів у місцевості терасованих річкових долин околиць Чорногірського географічного стаціонару. - Л.: Матеріали науково-практичної регіональної конференції «Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування , моніторинг, охорона» 15-17 травня 2009 року. Львів-Ворохта, 2009. – с. 139 – 144.

Мельник А., Шубер П., Шушняк В., Костів Л., Березяк В. Еколого-географічні наслідки катастрофічного паводку у липні 2008 року у верхів’ї р. Прут. -Л.: Матеріали науково-практичної регіональної конференції «Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування , моніторинг, охорона» 15-17 травня 2009 року. Львів-Ворохта, 2009. – с. 144 – 150.

Шубер П. Співвідношення характеристик чинників у формуванні грунтів природних територіальних комплексів в ландшафті Чорногора. -. -Л.: Матеріали науково-практичної регіональної конференції «Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування , моніторинг, охорона» 15-17 травня 2009 року. Львів-Ворохта, 2009. – с. 150 – 155.

Загульська О., Біланюк В., Мельник А., Міллер Г., Муха Б., Сенчина Б., Шубер П. Природні територіальні комплекси верхів’я річки Прут у межах Чорногори / Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування,моніторинг, охорона. Мат. наук.-пр. конф. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009 – С. 36-72.

Shuber Р. Heavy metals in soils and in the needies of spruce in ecotope of the subalpine forests in Czarnohora (Esstern Carpathians). /Adolf Szponar, Pawlo Shuber, Ewa Bilinska. The landscape Ecology-Research and Usage Aspects. The problems of Landscape Ecology. Volume XXIII. Instytute of Geography and Spatial Management Jagelonian University, Cracow, 2009, - s. 192-203

Шубер П. Аналіз гідрометеорологічних процесів ріки Прут у ландшафтно-моніторінгових дослідженнях Карпатського  національного природного парку. Історія української географії / П. Шубер, В. Березяк// Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: 2010.-Вип. 21. – С.71-82

Шубер П.М., Березяк В.В. Дослідження гідрометеорологічних процесів модельного басейну потоку Жонка // Історія української географії.  Тернопіль, 2010. Вип. 23. - 2011. с. 52 — 59.

 

Шубер П. Андріанов Михайло Семенович. /П. Шубер// Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2т. Т.1: А-К/ Виконавча рада: І.О. Вакарчук (голова) М.В. Лозинський (заст. голови), Р.М. Шуст (заст.. голови), В.М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – С. 140.

 Шубер П. Геофізики і метеорології інститут. /П.Шубер.// Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2т. Т.1: А-К/ Виконавча рада: І.О. Вакарчук (голова), М.В. Лозинський (заст. голови), Р.М. Шуст (заст. голови), В.М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011. –– С. 341.

 

Шубер П. Історія географії у Львівському університеті музей/ А. Мельник, П. Шубер// Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2т. Т.1: А-К/ Виконавча рада: І.О. Вакарчук (голова)б М.В. Лозинський (заст. голови), Р.М. Шуст (заст. голови), В.М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – С. 562.

 Шубер П. Косіба Александр. /П. Шубер.// Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2т. Т.1: А-К/ Виконавча рада: І.О. Вакарчук (голова), М.В. Лозинський (заст. голови), Р.М. Шуст (заст.. голови), В.М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – С. 651-652.

Шубер П. Методика геопросторового моделювання та картування кліматичних характеристик за даними спостережень метеостанцій./О. Мкртчян, П. Шубер// Вісник Львів. Ун-ту: Серія геогр.  - 2011. Вип. 39. С. 246-253.

Шубер П.,  Мкртчян А. Геостатическая интерполяция данных наблюдений метеостанцій. практической конференции, посвященной 90-летию создания Географического института в Петрограде и 90-летию отечественного высшего географического образования /Под ред. Н.В. Каледина, В.В. Дмитриева, Т.А. Алиева. //С.-Петербург, ВВМ, 2010. – С.847 – 855.

 ШуберП. Арцтовський Генрик Броніслав /В. Воченко, О.Логвиненко, П. Шубер// Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2т. Т.1: А-К/ Виконавча рада: І.О. Вакарчук (голова) М.В. Лозинський (заст. голови), Р.М. Шуст (заст. голови), В.М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – С. 159-160.