ЯВОРСЬКИЙ Богдан Ігорович

доцент

У 2004 році закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. В 2004, 2007 рр. – лаборант, 2004 – 2007 рр. – аспірант кафедри фізичної географії. З 2008 р. асистент кафедри фізичної географії.

Основний напрям наукової діяльності: дослідження розвитку ландшафтів рівнинної частини Західної України.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 Яворський Б.І. Загальні риси геологічної будови і рельєфу Підгаєцького району / Б. І. Яворський // В кн.: Підгайці і Підгаєччина / Упор. С. Колод-ницький. – Тернопіль: ТзОВ “Тернограф”, 2012.– С. 26–34.

Teresa Brzezinska-Wojcik, Bohdan Yavorskij, Lukasz Chabudzinski. Zaleznosci pomiedzy przestrzennym rozmieszczeniem lineamentow a cechami budowy geologicznej i rzezby Roztocza w swietle dotychczasowych badan / Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наук. праць (Ворохта, 6-9 вересня 2012 року).– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.– С. 133-149.

Yavorskij Bohdan . Pomiedzy przestrzennym rozmieszczeniem lineament o w a cechami budowy geologicznej i rze z by Roztocza w s wietle dotychczasowych bada n / Teresa Brzezi n ska - Wojcik, Bohdan Yavorskij, L ukasz Chabudzi n ski // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наук. праць (Ворохта, 6–9 вересня 2012 року). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.– С. 133 – 149.

Шушняк В.М, Кузярін О.В., Яворський Б.І. Обґрунтування створення заказника державного значення “Торфовище Білогорща” / В. М. Шушняк, О. В. Кузярін, Б. І. Яворський // Звіт про виконання послуги з досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих і технічних наук (73.10.1). Проект створення об'єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради. Том 3. Територіальне планування об'єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львова. – Львів, 2011.– С. 83–123.

Яворський Б. І. Розвиток ландшафтів Українського Розточчя // автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук.– Львів, 2010.– 20 с.

Яворський Б.І., Хмелівський В.О., В’ялий А.Б. Батятицькі кварцитовидні пісковики – палеогеографічний документ зледеніння // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія.– Тернопіль: Видавництво ТНПУ.– №1 (випуск 25).– 2008.– С. 60-68.

Яворський Б. Тектонічні дислокації Українського Розточчя та їх роль в ґенезі реґіону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія.– Тернопіль.– №1.– 2007.– С. 56-71.

Яворський Б. Нарис з історії досліджень Подільського уступу // Історія української географії та картографії. Частина І: Збірник матеріалів Третьої Міжнародної конференції, присвяченої 130-літньому ювілею академіка Степана Рудницького. Тернопіль, 6-7 грудня 2007 р.– 2007.– С. 107-111.