КАРПЕЦЬ Юрій Миколайович

асистент

Народився 4.01.1983 р. у м. Нововолинськ Волинської області. У 2000 - 2005 рр. навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на географічному факультеті. У 2005 - 2008 рр. навчався в аспірантурі. Працюю у сфері ландшафтознавства і веду дослідження на території Волинської височини.
Напрямки наукової діяльності: ландшафтознавство, геоінформатика

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Карпець. Ю. М. Ландшафтні місцевості Волинської височини басейну Західного Бугу в межах України // Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. Ю. М. Карпець – 2007. Вип.34. С. 105 – 113.
Карпець Ю.М. Структурно-генетичні особливості Повчанського ландшафту// Фізична географія та геоморфологія. // Ю. М. Карпець – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – Вип. 54. – С. 142 – 153.
Карпець Ю.М. Вивчення геокомплексів Волинської височини для геопросторового планування їх раціонального використання (на прикладі ключової ділянки “Діхтів”). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Регіон – 2007: стратегія оптимального розвитку” (17-18 квітня 2007 р. м. Харків) // Ю. М. Карпець – РВВ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків, 2007. – С. 205 – 208. Карпец Ю.Н. Планирование рационального использования геокомплексов на ключевом участке «Щенятин» Волынской возвышенности. // Ландшафтное планирование: общие основания, методология, технология: Труды Международной школы-конференции «Ландшафтное планирование», // Ю.Н. Карпец. – М., Географический факультет МГУ, 2006 – С.159-163.