Основні напрями наукових досліджень
кафедри фізичної географії
Еволюція, морфологія і структура ландшафтів

проф. А. В. Мельник, доц. Б.П. Муха,
асист. Б.І. Яворський, асист. Л.Я. Костів, 

Функціонування та динаміка природних територіальних комплексів
доц. Б.П. Муха, доц. П.М. Шубер, доц. В.М. Шушняк, асист. І.М. Притула, асист. Л.Я. Костів, аспір. О.М. Руда, інж. І.Г. Булавенко
Розробка дистанційних методів дослідження ландшафтів

доц. Б.П. Муха, доц. О.Б. Загульська

Геоекологія, екологічне ландшафтознавство
проф. А.В. Мельник, доц. В.І. Біланюк, доц. І.С. Круглов, асист. Р.І. Кулачковський , аспір. А.Д. Смалійчук
Моніторинг природного середовища

проф. А.В. Мельник, доц. Б.П.Муха

Раціональне природокористування, стійкий розвиток, збереження ландшафтного різноманіття і охорона природи

доц. В.І. Біланюк, доц. В.П. Матвіїв,
доц. В.М. Шушняк, зав.лаб. Г.С. Савка, аспір. Черемха Т.Р., ст. лаб. В.В. Березяк