Кафедра фізичної географії

Поштова адреса:
79000, м. Львiв, вул. П. Дорошенка, 41, кім. 54
Телефони: 239-47-44
E-mail: fizgeografia@yahoo.com

Працівники
Навчальні курси
Конференції
Напрямки наукових досліджень
Наукові семінари
Публікації

Завідувач: Мельник Анатолій Васильович,
доктор географічних наук, професор,
кім. 55, телефон 239-41-80

Кафедра фізичної географії створена у 1994 році. На кафедрі розвивається ландшафтознавча школа, започаткована професорами К.І. Геренчуком і Г. П. Міллером. Провідними напрямами наукових досліджень на кафедрі є:  генезис, еволюція і структура ландшафтів (проф. А. В. Мельник, доц. Б.П. Муха, доц. Б.І. Яворський, доц. Л.Я. Костів); функціонування і динаміка природних територіальних комплексів (доц. Б.П. Муха,  доц. П.М. Шубер, доц. В.М. Шушняк, асист. І.М. Притула, доц. Л.Я. Костів, інж. І.Г. Булавенко); розробка дистанційних методів дослідження ландшафтів (доц. Б.П. Муха, доц. О.Б. Загульська); геоекологія, екологічне ландшафтознавство (проф. А.В. Мельник, доц. В.І. Біланюк, доц. І.С. Круглов, асист. Р.І. Кулачковський, к.г.н А.Д. Смалійчук);  моніторинг природного середовища (проф. А.В. Мельник, доц. Б.П.Муха); раціональне природокористування, стійкий розвиток, збереження ландшафтного різноманіття і охорона природи (доц. В.І. Біланюк, доц. В.П. Матвіїв, доц.В.М.Шушняк, зав.лаб. Г.С. Савка, аспір. Черемха Т.Р., ст. лаб. В.В. Березяк) Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і маґістрів зі спеціальності 8.070502 "Географія". Після успішного захисту дипломної, магістерської робіт випускникам присвоюють кваліфікацію "Географ. Викладач". На кафедрі працюють 13 викладачів, 8 інженерно-технічних працівників, 7 аспірантів. При кафедрі функціонують лабораторії ландшафтних досліджень, геоінформаційних технологій та ландшафтного планування, Розтоцький ландшафтно-геофізичний Чорногірський географічний стаціонари.