>Основні навчальні курси
Основні навчальні курси
Навчальна дисципліна
Викладач
Семестровий
план
Робоча
програма

Географічний моніторинг

проф. А. Мельник

Геоматика

доц. І. Круглов

Загальна гідрологія

доц. В. Шушняк

Ландшафтознавство

проф. А. Мельник

Метеорологія і кліматологія

доц. П. Шубер

Методи аерокосмічних досліджень

доц. Б. Муха

Основи фізичної географії

доц. Б. Муха

Фізична географія материків і океанів

доц. П. Шубер
доц. О. Загульська

<<<
<<<

Спецкурси

Географічні екскурсії

асист. Л. Костів

Геоекологічна експертиза

асист. Б. Яворський

Геоекологічне прогнозування

асист. Б. Яворський

Геоекологічні інформаційні системи

доц. І. Круглов

Геоекологічні основи землекористування

асист. Б. Яворський

Геоекологічні проблеми Західного регіону України

доц. В. Біланюк
>>>

Геоекологічні проблеми Карпатського регіону

доц. В. Шушняк

Геоекологічні проблеми ландшафтів України

доц. О. Загульська
<<<

Геоекологія урбанізованих територій

доц. І. Круглов

Геофізика ландшафту

доц. Б. Муха

Геофізичне регулювання ландшафтних систем

доц. Б. Муха

Геохімічний лабораторний практикум

асист. І. Притула

Геохімія ландшафту

доц. П. Шубер

Глобальні геоекологічні проблеми

доц. В. Матвіїв

Дистанційні методи геоекологічних досліджень

доц. О. Загульська
<<<

Еволюція ландшафтів України

асист. Б. Яворський
>>>

Екологічна безпека у надзвичайних ситуаціях (спільно)

доц. В. Біланюк

Екологічна географія

проф. А. Мельник

Екологічні мережі

доц. І. Круглов
>>>

Екологічні проблеми аквальних комплексів

доц. В. Біланюк

Еколого-географічний аналіз природних катастроф

доц. В. Біланюк

Еколого-нормативна документація

доц. В. Шушняк

Енергетичні ресурси геосистем

доц. П. Шубер

Концепції сучасного ландшафтознавства

доц. І. Круглов

Концепції сучасної геоекології

доц. І. Круглов

Краєзнавство і туризм

доц. О. Загульська
<<<

Ландшафти України

доц. О. Загульська

Ландшафти урбанізованих територій

доц. І. Круглов

Ландшафтна експертиза

асист. Б. Яворський

Ландшафтна інтерпретація аерокосмічної інформації

доц. О. Загульська
<<<

Ландшафтне планування

доц. В. Шушняк

Ландшафтні основи рекреації

доц. В. Матвіїв

Ландшафтно-геохімічна екологія

доц. П. Шубер

Ландшафтно-екологічні інформаційні системи

доц. І. Круглов

Ландшафтно-туристичні маршрути Українських Карпат

доц. В. Матвіїв

Магістерський семінар

проф. А. Мельник

Меліорація ПТК

доц. В. Шушняк

Менеджмент природоохоронних територій

асист. Л. Костів

Методи геоекологічних досліджень

доц. І. Круглов

Методи ландшафтного картування

доц. О. Загульська
<<<

Методи опрацювання результатів досліджень

доц. Б. Муха

Морфодинаміка ландшафту

асист. Л. Костів
>>>

Оптимізація ландшафтів України

доц. В. Матвіїв

Основи геоекології

проф. А. Мельник

Основи геоінформатики

доц. І. Круглов
>>>

Основи еволюції ландшафтів

асист. Б. Яворський

Основи ландшафтної екології

доц. В. Матвіїв

Основи наукової термінології

доц. В. Матвіїв

Основи палеоландшафтознавства

асист. Б. Яворський
<<<

Палеоландшафтознавство України

асист. Б. Яворський
>>>

Переддипломний семінар

проф. А. Мельник

Планування фізико-географічних досліджень

доц. Б. Муха

Позакласна робота з географії

доц. В. Матвіїв

Прикладна топокліматологія

асист. І. Притула

Прикладне ландшафтознавство

доц. В. Шушняк

Спеціальна наукова термінологія

доц. В. Матвіїв

Студентський науковий семінар

доц. Б. Муха

>>>

Теоретичні проблеми геоекології

доц. І. Круглов

Теоретичні проблеми фізичної географії

 

Територіальна організація рекреаційних систем

доц. О. Загульська
<<<

Топокліматологія

доц. П. Шубер

Транспортні магістралі в ландшафтних системах

доц. В. Біланюк

Фізико-географічне районування

доц. В. Шушняк
Еколого-географічний аналіз надзвичайних природних ситуацій в Україні
доц. В. Біланюк
>>>
<<<