БАЙРАК (ЧУПИЛО) Галина Ростиславівна

доцент, кандидат географічних наук

(1.І.1968, м.Чортків Тернопільська область) – географ, кандидат географічних наук (2000), доцент (2002). . Закінчила географічний факультет Львівського університету (1989), аспірантуру (1999); 1989–96 інженер, молодший науковий співробітник, 2000–02 асистент, з 2002 – доцент кафедри геоморфології і палеогеографії. Наукові інтереси: інтерпретація космічних та аерофотознімків, методика використання дистанційних даних у географії та геоморфології, застосування геоінформаційних систем для обробки аерокосмічних зображень. Більше 40 наукових праць.

e-mail:   g_bajrak@ukr.net

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Байрак Г. Р. Використання космічних великомасштабних знімків для досліджень каньйону Дністра з метою спортивно-оздоровчого туризму/ Г. Р. Байрак // Туристичні ресурси як чинник розвитку територій: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції-семінару (9–10 грудні 2011 р.). – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 230–233.

Байрак Г. Геоморфологічні особливості Межибродського комплексу скель у Верхньодністерських Бескидах / Байрак Г., Зозуля М. // Проблеми геоморфо-логії і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірн. наук. праць. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – С.125–132.

Байрак Г. Р. Різночасові та сучасні дослідження активності руслових процесів на Верхньобескидській ділянці Дністра / Г. Р. Байрак // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2012. – Вип.66. – С. 216–225.

Байрак Г. Формування скельних комплексів Бескидів / Г. Байрак, М. Гаврилів // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – Вип. 3(64). – С. 63–72.

Байрак Г.Р. Аналіз рельєфу і природокористування рівнин заходу України за аерокосмічними даними: Монографія. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 296 с.

Байрак Г.Р., Гнатюк Р.М., Горішний П.М. Практикум з курсу «Геоморфологія». Навч-метод.посібн. для студ. геогр. ф-тів – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 76 с.

Байрак Г. Висвітлення морфометричних показників рельєфу методами ArcGIS// Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Матеріали міжн.семінару. – Львів, 2008. – с. 135 – 140.

Байрак Г. Зміни природокористування Яворівського військового полігону Львівщини на основі ГІС/ДЗЗ-технологій// Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: Матеріали доповідей Першої Всеукраїнської конф.(Київ, 2008). – К.: Наук.Думка, 2008. – с. 162 – 164.

Байрак Г. Космомоніторинг антропогенно-порушених територій (на прикладі Новороздільського сірчаного родовища)/ Г. Байрак// Можливості супутникових технологій у сприянні вирішення проблем Львівщини: Матеріали регіон. Наради. – Львів, 2009. – с. 19-22.

 Байрак Г.Р. Планування водної подорожі каньйоном р. Дністер з використанням космознімків високої роздільної здатності/ Г.Р. Байрак// Дністровський каньйон – унікальна територія туризму: Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2009. – с. 136-139.

Байрак Г.Р. Виявлення та дослідження сучасних екзогенних процесів України засобами ДЗЗ/ Г.Р. Байрак// Фізична географія та геоморфологія. Вип.56. – К., 2009. – с. 91-95.

 Байрак Г.Р., Муха Б.П. Дистанційні дослідження Землі. ­– Навч. посібник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 712 с.

 Байрак Г.Р. Інтерпретаційні ознаки відображення екзогенних процесів України на великомасштабних космознімках від Google Earth // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: Матеріали доповідей Другої Всеукраїнської конф.(Київ, 2010). – К.: Освіта України, 2010. – с.37-40.

Байрак Г.Р. Методичні прийоми визначення та відображення густоти розчленування рельєфу у середовищі ArcGIS // Фізична географія та геоморфологія. Вип.58. – К.: ВГЛ «Обрії», 2010. – с. 137-143.

Байрак Г.Р. Аерокосмічні дослідження змін природно-господарських компонентів у басейні Полтви на межі ХХ-ХХІ ст./Байрак Г.Р.// Вісник Львівського університету. Сер геогр. Вип. 39. – 2011. – с. 10-21.

Байрак Г.Р. Сучасні руслові процеси і динаміка русла р. Тиси на ділянці перетину Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма/ Байрак Г.Р.// Фізична географія та геоморфологія. Вип.62. – К.: ВГЛ «Обрії», 2011. – с. 45-54.