БЛАГОДИР Світлана Феодосіївна

ст. викладач

Народилася 03.10.1957р. у с. Дубини Радивилівського району Рівненської області. Закінчила географічний факультет Львівського державного університету в 1979 році, 1979-1986- лаборант кафедри фізичної географії; 1986-1992 – інженер НДЛ-50; з 1992р. асистент кафедри геоморфології і палеогеографії.
Наукові інтереси: вплив кліматичних чинників на процеси сучасного рельєфоутворення; сучасні проблеми і тенденції розвитку доуніверситетської підготовки з географії. Близько 15 наукових праць. Член навчально-методичної ради географічного факультету.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Зінько Ю. Організаційно-територіальна структура сільського туризму в Україні / Ю. Зінько, М. Рутинський, П. Горішевський, С. Благодир // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 145–147.

Зінько Ю. Оцінка природоохоронних територій Західного Поділля в контексті формування геопарків / Ю. Зінько, С. Благодир // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 2 (Вип. 32). – С. 179–184.