БРУСАК Віталій Пилипович

доцент, кандидат географічних наук

(29.V.1968 м. Калуш Івано-Франківської області) – кандидат географічних наук (Географічні аспекти оптимізації функціонування заповідників (на прикладі Природного заповідника “Розточчя” і Карпатського біосферного заповідника) 1997), доцент (2002). Закінчив географічний факультет (1990) і аспірантуру (1995) Львівського університету. Працював інженером кафедри геоморфології (1990-91), молодшим науковим (1991-92) і науковим співробітником (1995-99) лабораторії інженерно-геоморфологічних досліджень. З 1997 асистент кафедри геоморфології. З 2000 доцент кафедри геоморфології і палеогеографії та завідувач міжкафедральною лабораторією інженерно-географічних, природохоронних і туристичних досліджень. Член Науково-технічних рад природного заповідника “Розточчя” і Яворівського НПП, заступник голови Науково-технічної ради НПП “Гуцульщина”. У 1999-2001 стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Наукові інтереси – географічні аспекти природно-заповідної справи (комплексне тематичне картографування, проектування і загосподарювання територій природно-заповідних об'єктів), ландшафтознавство і ландшафтна екологія, стаціонарні дослідження сучасних рельєфоутворювальних процесів, природоохоронна оцінка рельєфу. Понад 80 наук. праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Брусак В. Пам'ятки неживої природи Галицького району Івано-Франківської області: сучасний стан та перспективи екотуристичного використання / В. Брусак, Б. Баюнова // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Збірник наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 158–171.

Брусак В. П. Функціональне зонування Національних природних парків Українських Карпат: сучасний стан, методи і методологія реалізації / В. П. Брусак, М. А. Майданський // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованого розвитку територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП “Гуцульщина”. – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 330–337.

Брусак В. П. Цінні природні комплекси та об'єкти верхів'я Пруту в межах Чорногори: перспективи екотуристичного використання / В. П. Брусак, Б. В. Сенчина, Д. А. Кричевська // Карпатський край: наукові студії з історії, культури, туризму. – 2012. – № 2. – С. 77–86.

Зінько Ю. В. Програма розвитку сталого туризму у національному природ-ному парку “Гуцульщина” / Ю. В. Зінько, В. П. Брусак, М. А. Майданський // Географія та туризм: наук. зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86.

Брусак В. Перспективи створення геопарку на території Подільських Товтр / В. Брусак, К. Москалюк // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. – Ч. 1. – С. 132 – 141.

Брусак В. П. Історія розвитку, сучасний стан та перспективи рекреаційної діяльності у національному природному парку “Гуцульщина” / В. П. Брусак, Ю . В. Зінько, М. А. Майданський // Збірник метод. матер. з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. – К., 2011 – С. 81–93.  

Брусак В. П. Міждержавні природоохоронні території польсько-українського прикордоння: сучасний стан та перспективи створення / В. П. Брусак, Д. А. Кричевська // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГК “Обрії”, 2011 – Вип. 2 (63). – С.58–65.

Брусак В. П. Природні й історико-культурні рекреаційні ресурси Галицького району як передумова розвитку рекреації у Галицькому національному природному парку / В. П. Брусак // Збірник метод. матер. з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. – К., 2011 – С. 110–120.

Брусак В. П. Пріоритети функціонування національного природного парку “ Гуцульщина ” / В. П. Брусак, Ю . В. Зінько // Збірник метод. матер. з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. – К., 2011 – С. 138–142.

Кричевська Д. А. Міждержавні природоохоронні території польсько-українського прикордоння: сучасний стан та перспективи створення / В. П. Брусак, Д. А. Кричевська // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГК “Обрії”, 2011. – Вип. 2 (63). – С. 58–65.

Рожко І. М., Матвіїв В. П., Брусак В. П. Географо-екологічні маршрути Чорногори * / І. М. Рожко, В. П. Матвіїв, В. П. Брусак. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 224 с.

Монографія Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника (1997, у співавторстві), Географічні аспекти функціонування заповідників.

Екзаменаційні питання з курсу “Охорона і раціональне використання рельєфу”

Теми рефератів на семірарські заняття з курсу Організація та управління природно-заповідними територіями