ДМИТРУК Роман Ярославович

доцент, кандидат географічних наук

(06.12.1975, м. Калуш Івано–Франківської обл.) – український географ, кандидат географічних наук (2001). Закінчив географічний факультет Львівського університету (1997). У 1997-2000р – навчався в аспірантурі Львівського університету. У 2000-2002 роках – молодший науковий співробітник. З 2002р. – асистент, а з 2003р. – доцент кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету. Дослідження в галузі палеозоології, палеогеографії, четвертинної геології.
Автор більше 20 наукових праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Богуцький А. Високі тераси Дністра в околицях с.   Довге на Івано-Франків-щині / А.   Богуцький, А.   Яцишин, Р.   Дмитрук, О.   Томенюк, Д.   Завалій, М.   Ланчонт // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2012. – Вип. 40. – Ч. 1. – С. 123–131.

Богуцький А. До проблеми “леси і тераси” / А. Богуцький, М. Ланчонт, Т. Мадейська, О. Томенюк, А. Яцишин, Р. Дмитрук, Я. Кусяк, С. Федорович // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наук. праць (Ворохта, 6–9 вересня 2012 р.). – Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 115–124.

Богуцький А. Єзупіль  VII – IX – нові розрізи плейстоценових відкладів Галицького Придністер'я / А. Богуцький, М. Ланчонт, О. Ситник, Т. Мадейська, О. Томенюк, Я. Кусяк, А. Яцишин, Р. Дмитрук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наук. праць (Ворохта, 6–9 вересня 2012 р.). – Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 104–114.

Богуцький А. Єзупіль  VII – IX – нові розрізи плейстоценових відкладів Галицького Придністер'я / А. Богуцький, М. Ланчонт, О. Ситник, Т. Мадейська, О. Томенюк, Я. Кусяк, А. Яцишин, Р. Дмитрук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наук. праць (Ворохта, 6–9 вересня 2012 р.). – Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 104–114.

Богуцький А. Про покривні лесово-ґрунтові товщі на терасах Передкарпаття і Придністерського Поділля та алювіальне походження лесів / А.   Богуцький, А.   Яцишин, Р.   Дмитрук, О.   Томенюк, П.   Волошин, М.   Ланчонт // Фізична географія і геоморфологія. – Київ, 2011. – Вип.   3   (64).   – С.   144–153.

Палеогеографічні умови верхньоплейстоценового лесонагромадження Волино–Поділля (на основі малакофауни) (2001).