ГНАТЮК Роман Михайлович

доцент, кандидат географічних наук

(21.07.1962, с. Козино Галицького району Івано-Франківської області) – український географ, кандидат географічних наук (2003). Закінчив географічний факультет Львівського університету (1984). У 1984-2003 роках співробітник науково-дослідного сектору географічного факультету Львівського університету. Працював інженером (1984-1988), молодшим науковим співробітником (1988-1993), науковим співробітником (1993-2003). З 2003 року доцент кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського університету. Дослідження в галузі регіональної (Українські Карпати, Передкарпаття, Волино-Поділля), структурної та динамічної геоморфології, а також геоморфологічного картографування. Автор близько 40 наукових і науково-популярних праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Гнатюк Р. Аналіз і природоохоронна оцінка морфологічної різноманітності рельєфу Західної України / Р. Гнатюк, Ю. Зінько // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 219–226.

Гнатюк Р. Десять позицій за річкове походження верхніх (супіщано-суглинистих) горизонтів плейстоценових терас Українського Передкарпаття та Середнього Придністер'я (частина 3) / Р. Гнатюк // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 203–218.

Гнатюк Р.М. Генетична класифікація елементів рельєфу території України для потреб великомасштабного геоморфологічного картографування // Вісник Львів. у-ту. Сер. геогр. – 2006. – Вип. 33. – С. 70-77.


Мацкевий Л.Г., Гнатюк Р.М., Панахид Г.І. Роботи Львівської обласної експедиції 2006 р. // Археологічні дослідження в Україні 2005-2007 рр.: Збірник наукових праць. – Вип. 9. – Київ-Запоріжжя: Дике поле, 2007. – С. 285-290.


Гнатюк Р.М. Рельєф і геологічна будова // Яворівський національний парк. До 10-річчя створення / Ред. Ю.Чорнобай, О.Кагало. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – С. 20-34.


Гнатюк Р.М. Ще раз про алювіальне походження лесоподібних відкладів плейстоценових терас Українського Передкарпаття // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Матеріали третього міжнар. семінару (Ворохта, 11-14 вересня 2008 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 101-110.


Гнатюк Р.М. Десять позицій за річкове походження верхніх (супіщано-суглинистих) горизонтів плейстоценових терас Українського Передкарпаття та Середнього Придністер’я (частина 1) // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Матеріали третього міжнар. семінару (Ворохта, 11-14 вересня 2008 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 111-127.


Мацкевий Л.Г., Гнатюк Р.М., Панахид Г.І. Роботи Львівської обласної експедиції 2006-2007 рр. // Археологічні дослідження в межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000-2007 рр. – Львів: Ін-т українознавства НАН України, 2009. – С. 215-228.

Гнатюк Р.М. Десять позицій за річкове походження верхніх (супіщано-суглинистих) горизонтів плейстоценових терас Українського Передкарпаття та Середнього Придністер’я (частина 2)