ГОРІШНИЙ Павло Михайлович

доцент, кандидат географічних наук

(25.V.1966, м. Львів)- географ, кандидат географічних наук (Морфологічний аналіз рельєфу для інженерних потреб (на прикладі Західного Поділля), 1998, доцент (2001). Закінчив у 1991 р. географічний факультет Львівського університету, 1991, аспірантуру (1996). У 1991-93 – інженер НДЛ-51 кафедри геоморфології, 1997-99 молодший науковий співробітник НДЛ-51, 2000-01 асистент кафедри геоморфології і палеогеографії, з 2001 доцент. Наукові інтереси: морфологічний аналіз рельєфу (морфографія і морфометрія рельєфу, морфологічне картографування), інженерна геоморфологія (антропогенний рельєф, аналіз рельєфу для потреб рекреації, сільського господарства). Понад 40 наукових і науково-методичних праць.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Горішний П. Рельєфні ситуації i планувальні структури населених пунктів Розточчя П. Горішний, М. Крет // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2013. – Вип. 41. –  С. 99-108.

Горішний П. Асиметрія долин північної частини Бистрицько-Тлумацького межиріччя / П. Горішний, М. Пекар // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: Видавн.центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 227–235.

Горішний П. Морфологія кар’єрних техноформ (на прикладі Львівської області) / П. Горішний // Фізична географія і геоморфологія. – 2010. – Вип. 1 (58). – С. 164-170

Горішний П. Морфологічна складність рельєфу: підходи до вирішення проблеми / П. Горішний // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2009. – Вип. 36. – С. 90-95

Горішний П. Морфологічний аналіз верхніх і схилових субгоризонтальних поверхонь Опілля (район Перемишлян) / П. Горішний // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 99-109

Горішний П. Історія і сучасний стан досліджень морфології рельєфу/ П. Горішний //Історія української географії. – Вип.12. –­ 2005. ­– Тернопіль. – С. 75-82

Горішний П.Морфологічний аналіз рельєфу північної прикрайової частини Опілля / П. Горішний // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – Вип. 30. – 2004. – С. 87-91