Хомин Я.Б.

ХОМИН Ярослав Богданович

кандидат географічних наук (1992), доцент (1995).

Народився 25. III. 1958р. у с.Явче Рогатинського району Івано-Франківської області. Закінчив географічний факультет львівського університету (1980); 1980-86 інженер лабораторії; 1986-95 асистент кафедри геоморфології; 1994-96 відповідальний секретар приймальної комісії; співавтор унівської програми “ Талановиті діти села”. Наукові інтереси: стаціонарні та експериментальні дослідження процесів сучасного рельєфоутворення, картографічного дослідження та моделювання структурної організації річкових систем. Близько 30 наукових праць, зокрема:
Стационарные исследования динамики денудационных процессов на юго-западных склонах Украинских Карпат (1992), Ланшафтно-гидрологический анализ территории (1992), Ocena wspolczesnyh procesuw geomorfologcznyh na przykladzie poludniowo - zachodnich stokow Karpat Ukrainskich (1997). Член спеціалізованої ради з захисту дисертацій.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Зінько Ю. Геоконсерваційна оцінка та організаційно-територіальне планування геопарку “Вулканічні Карпати” / Ю. Зінько, Я. Кравчук, Я. Хомин, Т. Петрик, О. Шевчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 258–273.

Кравчук Я. Проектований геопарк “Вулканічні Карпати” / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Я. Хомин, О. Шевчук // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 30–43.

Хомин Я. Вплив рельєфу на розвиток та поширення денудаційних процесів на південнно-західному макросхилі Українських Карпат / Я. Хомин // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 384–293.