ШЕВЧУК Оксана Михайлівна

інженер кафедри геоморфології і палеогеографії

Народилася в м. Чорткові Тернопільської обл. У 1997 р. закінчила географічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка.З 1999 р. по т.ч. – інженер кафедри геоморфології і палеогеографії географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

Сфера наукових інтересів: охорона і раціональне використання об’єктів неживої природи, екотуризм, геотуризм.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Богуцький А. Геотуристичний бренд “Український Бурштиновий Шлях” / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 67–75.

Богуцький А. Стратегічні орієнтири туристичного бізнесу в Україні / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали І V міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 61-67.

Зінько Ю. Геоконсерваційна оцінка та організаційно-територіальне планування геопарку “Вулканічні Карпати” / Ю. Зінько, Я. Кравчук, Я. Хомин, Т. Петрик, О. Шевчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 258–273.

Зінько Ю. В. Організаційно-територіальні засади створення геопарку “Дністровський каньйон” / Ю. В.Зінько, О. М.Шевчук // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції-семінару. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 23–30.

Зінько Ю. В. Проектовані геопарки Західної України / Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – Вип. 3(64). – С. 41–55.

Зінько Ю. В. Ринок туристичних послуг Австралійського Союзу / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук, Ю. Я. Городиський // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – Вип. 99. – Част. ІІ – К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2011. – 197–207 с.

Кравчук Я . Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі / Я . Кравчук , А . Богуцький , В . Брусак , Ю . Зінько , О . Шевчук // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій : Матеріали міжнар . наук . конф . – Чернівці : Букрек , 2012. – С. 114–116.

Кравчук Я. Проектований геопарк “Вулканічні Карпати” / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Я. Хомин, О. Шевчук // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 30–43.

Кравчук Я. С. Розвиток мережі геопарків на Західному Поділлі / Я. С. Кравчук, Ю. В. Зінько, В. П. Брусак, К. Л. Москалюк, О. М. Шевчук // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції-семінару. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. – С. 30–37.

Мальська М. П. Особливості структури і функціонування готельного господарства Ізраїлю / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – 2012 . – № 7. – С. 122–129.

Шевчук О. Геоосвіта як важливий напрям діяльності геопарків / О. Шевчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 394–401.

Шевчук О. Методичні засади створення національних геопарків в Україні / Оксана Шевчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Вип. 587–588 : Географія. – Чернівці: Видавництво Чернівецького університету, 2011. – С. 82–88.

Шевчук О. Потенційні геотуристичні об'єкти і регіони України / О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 407–419.

Шевчук О. М. Організаційно-правові аспекти створення геопарку “Подільський карст” / О. М. Шевчук // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції-семінару. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. – С. 37–43.

Природоохоронна паспортизація печер подільського Придністров’я (1997, співавтор Русенко А., Зінько Ю.);
Рекреаційна оцінка печер Подільського Придністров’я (1997, співавтор Русенко А., Зінько Ю.);
Природоохоронна оцінка скельних утворень Поділля (2002, співавтор Зінько Ю.);
Екотуризм у національних парках Західної України (2003, співавтор Зінько Ю.);
Підходи до природоохоронної паспортизації скельних утворень Поділля (2004, співавтори Зінько Ю., Гнатюк Р.).