Основні напрями наукових досліджень
кафедри геоморфології і палеогеографії
Регіональний геоморфологічний і палеогеографічний аналіз проф. Я. Кравчук, проф. А. Богуцький,
доц. Я. Хомин, доц. М. Іваник, доц. Р. Гнатюк, доц. А. Яцишин
Інженерна геоморфологія проф. Я. Кравчук, доц. В. Брусак,
доц. П. Горішний, доц. І. Сіренко, доц. Г. Чупило, доц. О. Колтун, асист. Ю. Зінько
Палеогеографія плейстоцену проф. А. Богуцький, доц. Р. Дмитрук,
доц. А. Яцишин
Динаміка сучасних рельєфоутворювальних процесів проф. Я. Кравчук, доц. Я. Хомин, доц. В. Брусак, доц. Р. Гнатюк, асист. Ю. Зінько
Інтерпретація аерофото- і космічних знімків для вивчення рельєфу проф. Я. Кравчук, доц. Г. Байрак
Природоохоронне проектування проф. Я. Кравчук, доц. В. Брусак, доц. Р. Гнатюк, асист. Ю. Зінько,
асист. С. Благодир
Історико-географічні дослідження проф. Я. Кравчук, доц. І. Сіренко