Навчальна дисципліна
Навчальна програма
Робоча програма
Викладач
Спецкурси
III курс

Методи геоморфологічних досліджень

доц. Байрак Г.Р.

Структурна геоморфологія

доц. Гнатюк Р.М.
Геоморфологія материків і океанів
доц. Хомин Я.Б.
Геоморфологічна термінологія

ст. викл. Зінько Ю.В.,
ст. викл. Благодир С.Ф.

Основи седиментології та гідрогеології

доц. Яцишин А.М.
Палеонтологічні методи палеогеографічних дослідіджень
доц. Дмитрук  Р.Я.
Літологічні методи досліджень
доц. Яцишин А.М.
Кліматична геоморфологія
доц. Гнатюк Р.М.

Палеогеографія плейстоцену

проф. Богуцький А.Б

Геоморфологічне картографування

проф. Кравчук Я.С.

Морфологічний аналіз рельєфу

доц. Горішний П.М.
Математико-картографічні методи в геоморфології
доц. Хомин Я.Б.
Палеогеографія плейстоцену
проф. Богуцький А.Б.
Методи абсолютного датування
доц. Яцишин А.М.
Археологічні методи у  палеогеографії
доц. Колтун О.В
Неотектоніка
доц. Іваник М.Б.
IV курс
Динамічна геоморфологія
доц. Сіренко І.М.

Комп’ютерне картографування в  геоморфології

доц. Байрак Г.Р.

Інженерна геоморфологія

доц. Горішний П.М.
Палеогеоморфологія
доц. Іваник М.Б.

Математико-картографічні методи в геоморфології

доц. Хомин Я.Б.
Ендо-і екзогенні рельєфотвірні процеси
доц. Сіренко І.М.
Методи фаціального аналізу
доц. Дмитрук Р.Я
Комп’ютерне картографування в палеогеографії
доц. Байрак Г.Р.

Інженерна геологія

доц. Колтун О.В.

Палеогеоморфологія

доц. Іваник М.Б.

Геоморфологія України

проф. Кравчук Я.С.
Географічні основи заповідної справи
доц. Брусак В.П.

Палеогеографія України

доц. Гнатюк Р.М.
Палеоклімати
доц. Дмитрук Р.Я.
Основи малакології плейстоцену
доц. Дмитрук Р.Я.

Науковий семінар

доц. Дмитрук Р.Я.
V курс (спеціалісти)

Переддипломний семінар

доц. Хомин Я.Б.
Еволюція наукових концепцій в геоморфології і палеогеографії

доц. Дмитрук Р.Я.
доц. Яцишин А.М.

Флювіальна геоморфологія
доц. Гнатюк Р.М

Катастрофічні геоморфологічні процеси

доц. Сіренко І.М.
Інженерно-геоморфологічне прогнозування
доц. Горішний П.М.

Антропогенна геоморфологія

доц. Колтун О.В.
Охорона і раціональне використання рельєфу
доц. Брусак В.П.
Меліоративна геоморфологія
доц. Карпенко Н.І.

Екологічна геоморфологія

ст. викл. Зінько Ю.В

Курсова робота

доц. Гнатюк Р.М.
V курс (магістри)
Основні проблеми геоморфології і палеогеографії
проф. Богуцький А.Б.
Ерозіознавство
доц. Горішний П.М

Перегляціальний морфо- і літогенез

проф. Богуцький А.Б.
Інженерно-геоморфологічне прогнозування
доц. Горішний П.М.

ГІС в геоморфології і палеогеографії

доц. Байрак Г.Р.