Робочі програми практик
Загальногеографічна  міжзональна  практика  

Виробнича практика студентів VІ курсукваліфікаційно-освітнього рівня “Спеціаліст”

 

Геологічний розділ комплексної економіко-фізико-географічної практики (денної форми навчання)

 

Геологічний розділ комплексної економіко-фізико-географічної практики (заочної форми навчання)

 

Геоморфологічний розділ комплексної економіко-фізико-географічної практики

 

Виробнича практика студентів ІІІ-го курсу денної форми навчання

 

Виробнича практика студентів V-го курсу денної форми навчання