Мирон КІТ

професор, кандидат географічних наук

Народився 6 липня 1938р. у с. Черче Рогатинського району Івано-Франківської області. У 1961р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, географічний факультет. Протягом 1961–1968 рр. працював лаборантом та інженером кафедри фізичної географії університету, з 1968 р. завідувач лабораторії ґрунтово-географічних досліджень (НДЛ-50) НДЧ університету. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Клімат ґрунтів західних областей України”. З 1997р. – доцент кафедри географії ґрунтів. З 2005 р. - професор кафедри. У 2008 році йому присвоєне вчене звання професора кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів
Основні напрями наукової діяльності: дослідження клімату ґрунтів, екологія землекористування, якісна і вартісна оцінка земель, моніторинг ґрунтів. Науковий керівник лабораторії фізико-хімічних аналізів ґрунтів; очолює виконання робіт з питань оцінки земель, вивчення агрофізичного і агрохімічного стану ґрунтів зони бурякосіяння України тощо. Тісно співпрацює з ученими Штутгартського і Марбурзького університетів ФРН у галузі ґрунтово-екологічної оцінки земель агроеко­систем у басейні р. Дністер, виконуючи під патронатом ЮНЕСКО спільний проект “Трансформаційні процеси в екосистемах верхнього Дністра”. Спільно з вченими університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща) вивчає антропогенні трансформації ґрунтів Полісся.

Опублікував понад 140 наукових праць.

.ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Кіт М. Г. Агроекологічна оцінка особливо цінних ґрунтів Львівської області / М. Г. Кіт, О. В. Телегуз // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Географія. – №2 (Випуск 32). – 2012. – С. 90–94.

Кіт М. Г. Особливості карбонатного профілю дерново-карбонатних ґрунтів Розточчя, які знаходяться на різних стадіях еволюції / М. Г. Кіт, О. М. Підкова // Агрохімія та ґрунтознавство. – Харків, 2012. – № 77. – С. 47–51.

Кіт М. Г. та ін. Стаціонарне дослідження площинного змиву в Передкарпатті. – Львів: Вища шк., 1976. – 138с.

Кіт М. Г. Принципи і методи класифікації та районування клімату ґрунтів // Агрохімія і ґрунтознавство. Ґрунти – екологія – продовольство. – Харків, 1998. – Ч.2. – С. 92-93.
Кіт М. Г. Педоклімат і еволюція ґрунтів. // Україна та глобальні проблеми: географічний вимір. – Київ-Луцьк, 2000. – Т.2. – С. 110-112.
Кіт М. Г. Оскальпована земля чи сутінки безконтрольності // На своїй землі. – Львів, 2002. – С. 371-375.
Kit M. G. Land crisis situations in mountain systems (by the example of Ukrainian Carpathians) // 2-nd Symposium Osterreich-Ukraine, Landwirdschaft – Wien, 1998. – P.21-22.
Кіт М. Г. Морфологія грунтів. Основи теорії і практики: навчальний посібник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 230 с.
Кіт М. Класифікація і районування грунтового клімату. / Мирон Кіт // Генеза, географія та екологія ґрунтів,Зб. наук.праць - Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – с. 15-33.
Телегуз О.Г. Техногенні ґрунти трас магістральних трубопроводів. Монографія./ О. Г.Телегуз, М. Г. Кіт — Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.
Підкова О. М. Літолого-генетична зумовленість формування ґрунтового покриву Розточчя: монографія / О. М. Підкова, М. Г. Кіт. — Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка,2010. — 246 с.