Андрій КИРИЛЬЧУК

доцент, кандидат географічних наук

Народився 22.12.1967 р. у селі Кузьмівка Сарненського району Рівненської області. У 1992 р. закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Спеціальність – географ, викладач. 1992-1994 рр. – вчитель географії СШ №46 м. Львова. З 1994 р. – асистент кафедри географії ґрунтів. 1994-1998 рр. – аспірант кафедри географії ґрунтів. У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) Малого Полісся”. Доцент кафедри географії ґрунтів із 2002 р.

Розробив і читає такі основні спецкурси: "Хімія грунтів", "Методологія грунтознавства і географії грунтів", "Історія грунтознавчої науки", "Методика екологічних досліджень", 'Нормування антропогенного навантаження'.

Головний напрям наукової діяльності: вивчення генези, складу, сучасних ґрунтотворних процесів та властивостей ґрунтів західного регіону України, зокрема ґрунтів, що сформувались на елювії щільних карбонатних порід.

Опубліковано 31 наукову працю.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Кирильчук А. А. Дослідження рендзин Малого Полісся / А. А. Кирильчук // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геоло-гічні науки. – 2012. – Том 17. – Випуск 2 (15). – С. 104–108.

Кирильчук А. А. Екологічний стан ґрунтів Національного парку “Сколівські Бескиди” як чинник розвитку туристичної сфери цієї території / А. А. Кирильчук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 29. – Ч. 2. – С. 80–85.

Кирильчук А. Рендзини антропогенно-терасових комплексів північно-західного краю Подільської височини / Андрій Кирильчук // Наукові записки Тернопіль- ського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СПМ “Тайп”, 2012. – № 2 (Випуск 32). – C. 40–43.

1. Кирильчук А. А. Динаміка сучасних процесів в дерново-карбонатних ґрунтах (рендзинах) Малого Полісся // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 1998.– Вип.23. – С. 332-338;
2. Кирильчук А. А. Особливості формування карбонатного профілю в дерново-карбонатних ґрунтах (рендзинах) Мало­го Полісся // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 1999. – Вип.25.– С. 11-15.
3. Кирильчук А. А., Позняк С. П. Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) Малого Полісся. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004 – 180с.
4. Кирильчук А.А. Динаміка сучасних ґрунтотворних процесів і властивостей рендзин Малого Полісся в умовах антропопресії // Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Агрохімія і ґрунтознавство" - Харків. - 2006 - Кн. 2. - с. 80-82.
5. Кирильчук А.А. Урборендзини у межах території мухею-заповідника "Олеський замок" // Зб.наук. праць " Генеза, географія та екологія ґрунтів" - Львів. - 2008- с. 279-285.
6. А. Кирильчук, Ю. Цюваник Деградаційні процеси та їхній вплив на екологічний стан ґрунтів НПП “Сколівські Бескиди” // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. Спеціальний випуск: стале природокористування підходи, проблеми, перспектива. – Тернопіль: СПМ «Тайп». – №1 (вип. 27). - 2010.– C. 225-231.  
7. Кирильчук А.А. Хімія ґрунтів. Основи теорії і практикум: навч. посібник / А.А. Кирильчук, О.С. Бонішко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. –354 с.+0,5 вкл