Микола ПШЕВЛОЦЬКИЙ

доцент, кандидат географічних наук

Народився 02.01.1956 року в с. Новомалин Острозького району Рівненської області. У 1978 р. Закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1978 по 1990 рр. працював учителем в школах Сокальського району Львівської області. В 1990 р. обраний головою Сокальської районної Ради народних депутатів. З 1991 по 1992 р. – голова Сокальської районної Ради і голова виконкому районної Ради. З 1992 по 1994 рр. – Представник Президента України в Сокальському районі. З 1998 р. і понині – голова Сокальської районної державної адміністрації.

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Агротехногенна трансформація ґрунтів Сокальського пасма”; з того ж року – доцент кафедри географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка. Наукова діяльність присвячена дослідженням впливу вугледобувної промисловості на ґрунтовий покрив у зоні Львівсько-Волинського вугільного басейну, ерозійної деградації схилових ґрунтів, вивченню агротехногенної трансформації ґрунтів Сокальського пасма.

Опубліковано 16 наукових праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Пшевлоцький М., Гаськевич В. Ґрунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 180с.

2. Пшевлоцький М. І. Прояви ерозійної де­градації на схилових ґрунтах Сокаль­ського пасма // Вісник Львів. аграрного ун-ту – Серія “Агрономія”. – 2001. – №5 – С.454-459.

3. Пшевлоцький М. І. Гумусний стан еродо­ваних ґрунтів Сокальського пасма // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 1999. – Вип.25.– С. 161-162.

4. Пшевлоцький М. І. Морфогенетичні осо­бливості еродованих ґрунтів Сокальсько­го пасма та методи їх досліджень // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 1998. – Вип.23. – С. 305-308.

5. Пшевлоцький М. І. Техногенний вплив на земельні ресурси в зоні діяльності Захід­но-Української вугільної холдингової компанії // Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра. – Луцьк: Надстир'я, 1998. – С.184-185.