Основні напрями наукових досліджень
кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів
Розробка теоретичних і практичних основ генези, географії, класифікації і екології ґрунтів проф. С.П. Позняк. доц. М.Г. Кіт,
доц. І.Я. Папіш, доц. Б.П. Свидницький,
доц. В.Г. Гаськевич, доц. А.А. Кирильчук,
доц. З.П. Паньків
Географічні проблеми розвитку депресивних регіонів України: оцінка розвитку депресивності в сільськогосподарських регіонах України проф. С.П. Позняк. доц. М.Г. Кіт,
доц. І.Я. Папіш, доц. М.І. Пшевлоцький
Екологічно безпечне використання ресурсного потенціалу ґрунту, його екологічної ролі в біосфері, обґрунтування екологічної стійкості ґрунтів проф. С.П. Позняк, доц. М.Г. Кіт,
доц. З.Г. Гамкало
Оцінка агрофізичного і агрохімічного стану ґрунтів, ерозійної деградації ґрунтів, розробка заходів раціонального використання і підвищення їхньої продуктивності проф. С.П. Позняк, доц. М.Г. Кіт,
доц. Б.П. Свидницький, доц. І.Я. Папіш,
доц. В.Г. Гаськевич, доц. А.А. Кирильчук,
доц. Г.С. Підвальна, доц. М.І. Пшевлоцький, доц. З.П. Паньків
Детальне обстеження ґрунтів, їхнє картографування і агровиробниче групування з метою бонітетної та вартісної оцінки; застосування ГІС технологій з метою обгрунтування екологонебезпечного використання земельних ресурсів проф. С.П. Позняк, доц. М.Г. Кіт,
доц. Б.П. Свидницький, проф. С.П. Позняк, доц. М.Г. Кіт, доц. З.П. Паньків,
доц. В.Г. Гаськевич, доц. А.А. Кирильчук,
доц. М.І. Пшевлоцький, доц. Г.С. Підвальна, к.г.н. Т.С. Ямелинець
Інтегративне планування землекористування та проблеми агроекологічного районування України на різних таксономічних рівнях проф. С.П. Позняк, доц. М.Г. Кіт,
проф. С.П. Позняк, доц. М.Г. Кіт,
к.г.н. Т.С. Ямелинець