Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

Поштова адреса: 79000, м. Львiв,
вул. П. Дорошенка, 41, кім. 100
Телефони: 239-47-49

E-mail:
kfgeogrunt@franko.lviv.ua

Працівники
Навчальні курси
Напрямки наукових досліджень
Наукові семінари

Про кафедру

Завiдувач: Позняк Степан Павлович,
доктор географічних наук, професор
телефон-факс 272-68-01,
телефон 239-47-49

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів (до 2000 р. кафедра географії ґрунтів) створена у 1993 р. Керівником кафедри став професор Степан Позняк (1943 р.нар.), вихованець львівсько-одеської школи ґрунтознавців професора І. Гоголєва. На кафедрі провідними напрямами досліджень є: розробка теоретичних і практичних основ генези, географії, класифікації і екології ґрунтів (проф. С.П. Позняк. проф. М.Г. Кіт, доц. І.Я. Папіш, доц. Б.П. Свидницький, доц. В.Г. Гаськевич, доц. А.А. Кирильчук, доц. З.П. Паньків); географічні проблеми розвитку депресивних регіонів України: оцінка розвитку депресивності в сільськогосподарських регіонах України (проф. С.П. Позняк. проф. М.Г. Кіт, доц. І.Я. Папіш, доц. М.І. Пшевлоцький, доц.Телегуз О.Г.); екологічно безпечне використання ресурсного потенціалу ґрунту, його екологічної ролі в біосфері, обґрунтування екологічної стійкості ґрунтів (проф. С.П. Позняк, проф. М.Г. Кіт, проф. З.Г. Гамкало); оцінка агрофізичного і агрохімічного стану ґрунтів, ерозійної деградації ґрунтів, розробка заходів раціонального використання і підвищення їхньої продуктивності (проф. С.П. Позняк, проф. М.Г. Кіт, доц. Б.П. Свидницький, доц. І.Я. Папіш, доц. В.Г. Гаськевич, доц. А.А. Кирильчук, доц. Г.С. Іванюк, доц. М.І. Пшевлоцький, доц. З.П. Паньків, доц. О.Г. Телегуз, к.х.н.. О.С. Бонішко); детальне обстеження ґрунтів, їхнє картографування і агровиробниче групування з метою бонітетної та вартісної оцінки; застосування ГІС технологій з метою обгрунтування екологонебезпечного використання земельних ресурсів (проф. С.П. Позняк, проф. М.Г. Кіт, доц. Б.П. Свидницький, доц. З.П. Паньків, доц. В.Г. Гаськевич, доц. А.А. Кирильчук, доц. М.І. Пшевлоцький, доц. Г.С. Іванюк, доц. Т.С. Ямелинець); інтегративне планування землекористування та проблеми агроекологічного районування України на різних таксономічних рівнях (проф. С.П. Позняк, проф. М.Г. Кіт, доц. Т.С. Ямелинець).

Кафедра є випусковою зі спеціальностей 7.070501 "Географія" спеціалізації "Біогеографія і географія ґрунтів" і 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища" спеціалізації "Екологія землекористування і агробізнес".
Після захисту дипломної роботи випускникам присвоюють кваліфікацію "Географ-ґрунтознавець. Викладач географії, основ економіки та екології", магістерської - "Магістр географії. Географ-ґрунтознавець". Після захисту дипломної роботи із спеціальності 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища" випускникам присвоюють кваліфікацію "Еколог. Екологія землекористування і агробізнес. Викладач екології", магістерської - "Магістр екології. Екологія землекористування і агробізнес". Після здачі державних екзаменів випускники Природничого коледжу одержують кваліфікацію "Молодший спеціаліст технік-еколог" і можливість продовжити освіту з обраної спеціальності на географічному факультеті університету.

На кафедрі працюють 12 викладачів та 5 інженерно-технічних працівників. При кафедрі діють: сертифікована науково-дослідна лабораторії "Фізико-хімічних аналізів ґрунтів", "Ґрунтознавства і екології землекористування" (НДЛ-52), навчальна лабораторія "Аналізу ґрунтів і природних вод", кабінети ґрунтознавства, генези і екології ґрунтів, ґрунтової інформатики.