Кафедра грунтознавства і географії грунтів
Спеціальність 6.040104 - Географія

Основні навчальні курси
Навчальна дисципліна
Викладач
Семестровий
план
Робоча
програма

Вступ до фаху

проф. Антонюк,
доц. Папіш І.Я.

>>>
<<<

Біосферологія

проф. Гамкало З.Г.

>>>
<<<

Географія грунтів з основами грунтознавства

проф. Позняк С.П.
доц. Папіш І.Я.,
доц. Гаськевич В.Г., доц. Кирильчук А.А., доц. Іванюк Г.С.,
асист. Наконечний Ю.І., асист. Бонішко О.С.

>>>
<<<

Земельні ресурси і земельний кадастр

доц. Паньків З.П.

>>>
<<<

Хімія сфер Землі

проф. Гамкало З.Г.,
асист. Бонішко О.С., доц. Іванюк Г.С.,
асист. Наконечний Ю.І.

>>>
<<<
Спецкурси

Актуальні проблеми грунтознавства (магістри)

проф. Позняк С.П.

Антропогенні грунти (магістри)

проф. Позняк С.П.
>>>

Бонітування грунтів

доц. Свидницький М.І.
>>>
<<<

Деградація і охорона грунтів (магістри)

доц. Гаськевич В.Г.

ГІС у грунтознавстві (спеціалісти)

доц. Ямелинець Т.С.

Грунти України

доц. Паньків З.П.
<<<

Грунти світу

доц. Гаськевич В.Г.
<<<

Екологічне грунтознавство

асист. Наконечний Ю.І.
<<<

Елементарні грунтові процеси

доц. Папіш І.Я.

Історія грунтознавчої науки (спеціалісти)

доц. Кирильчук А.А.

Картографія грунтів

доц. Папіш І.Я.
>>>
<<<

Класифікація і діагностика грунтів (магістри)

доц. Іванюк Г.С.,
асист. Наконечний Ю.І.
>>>
<<<

Клімат грунтів

проф. Кіт М.Г.
>>>
<<<

Магістенрський семінар (магістри)

доц. Гаськевич В.Г.
>>>
<<<

Меліоративна георафія

доц. Свидницький Б.П.
>>>
<<<

Методологія грунтознавства і географії грунтів (магістри)

доц. Кирильчук А.А.
>>>
<<<

Мінералогія грунтів

доц. Папіш І.Я.
>>>
<<<

Моніторинг грунтів

доц. Гаськевич В.Г.
>>>
<<<

Морфологія грунтів

проф. Кіт М.Г.
>>>
<<<

Основи землеробства і рослинництва

доц. Паньків З.П.,
доц. Папіш І.Я.
>>>
<<<

Основи землеустрою

доц. Свидницький Б.П.
>>>
<<<

Охорона грунтів (спеціалісти)

доц. Гаськевич В.Г.
>>>
<<<

Палеопедологія (спеціалісти)

доц. Папіш І.Я.
>>>
<<<

Педосфера Землі (спеціалісти)

доц. Гаськевич В.Г.
>>>
<<<

Прикладні ГІС технології (магістри)

доц. Ямелинець Т.С.
>>>
<<<

Фізика грунтів

доц. Гаськевич В.Г.
>>>
<<<
 
Спеціальність 6.040106 – Екологія, охорона наколишнього середовища та збалансоване природокористування
Основні навчальні курси

Грунтознавство

проф. Позняк С.П.,
доц. Кирильчук А.А., доц. Іванюк Г.С.,
асист. Наконечний Ю.І.
>>>
<<<

Метеорологія і кліматологія

проф. Кіт М.Г.
>>>
<<<

Нормування антропогенного навантаження

доц. Кирильчук А.А.
>>>
<<<

Техноекологія

асист. Бонішко О.С.
>>>
<<<
Спецкурси

Агроекологія

проф. Кіт М.Г.
>>>
<<<

Агроекологічна оцінка земель (магістри)

доц. Ямелинець Т.С.
>>>
<<<

Агрокліматологія

проф. Кіт М.Г.
>>>
<<<

Агропромисловий комплекс України(м+с)

доц. Пшевлоцький М.І.
>>>
<<<

Агрофізика (спеціалісти)

доц. Гаськевич В.Г.
>>>
<<<

Біогеохімія

проф. Гамкало З.Г.
>>>
<<<

Біопродуктивність грунтів

асист. Наконечний Ю.І.
>>>
<<<

Бонітетна і вартісна оцінка земель

асист. Наконечний Ю.І.
>>>
<<<

Гідрохімія

асист. Бонішко О.С.
>>>
<<<

ГІС в екологічних дослідженнях

доц. Ямелинець Т.С.
>>>
<<<

Грунти України

доц. Паньків З.П.
>>>
<<<

Екологічна якість грунтів (магістри)

проф. Гамкало З.Г.
>>>
<<<

Екологічне нормування і сертифікація

доц. Телегуз О.Г.
>>>
<<<

Екологія грунтів

асист. Наконечний Ю.І.
>>>
<<<

Екологія техногенних ландшафтів

доц. Телегуз О.Г.
>>>
<<<

Ерозієзнавство

доц. Пшевлоцький М.І.
>>>
<<<

Земельні інформаційні системи

доц. Ямелинець Т.С.
>>>
<<<

Земельні ресурси

доц. Паньків З.П.
>>>
<<<

Землевпрорядне проектування (спеціалісти)

доц. Свидницький Б.П.
>>>
<<<

Кадастр природніх ресурсів (3 курс)

доц. Паньків З.П.
>>>
<<<

Кадастр природніх ресурсів (спеціалісти)

доц. Паньків З.П.
>>>
<<<

Магістерський семінар

проф. Гамкало З.Г.
>>>
<<<

Меліорація земель

доц. Свидницький Б.П.
>>>
<<<

Методика екологічних досліджень

доц. Кирильчук А.А.
>>>
<<<

Основи сільськогосподарського виробництва (спец.)

доц. Свидницький Б.П.
>>>
<<<

Охорона земель

доц. Пшевлоцький М.І
>>>
<<<

Прикладна агроекологія (спец.)

доц. Ямелинець Т.С.
>>>
<<<

Проблеми екології землекористування (спеціал.)

доц. Папіш І.Я.

Стандартизація і сертифікація с/г продукції

доц. Телегуз О.Г.
>>>
<<<

Студентський науковий семінар

доц. Кирильчук А.А.
>>>
<<<

Урбопедоекологія

доц. Телегуз О.Г.
>>>
<<<

Фізико-хімічні методи дослідження (заочна форма)

асист. Бонішко О.С.
>>>
<<<