Інформація про проведення та планування наукових семінарів
у 2012-2013 рр.

 

Кафедра грунтознавства і географії грунтів

вересень 2012 р.

Обговорення тематики наукового семінару

доц. Паньків З.П.

вересень 2012 р.

Сучасний етап розвитку ґрунтознавчої науки у західних областях України

Мазник Л.

жовтень 2012 р.

Вертикальна диференціація грунтів у межах Давидівської гряди

доц. Паньків З.П.

жовтень 2012 р.

Первинне ґрунтоутворення на елювії-делювії крейдяного мергеля

доц. Кирильчук А.А.

листопад 2012 р.

Нові підходи до дослідження структури грунтового покриву та його деградації

проф. Гаськевич В. Г.

листопад 2012 р. Проблеми діагностики похованих грунтів у лесових відкладах Верхнього Придністровя
доц. Папіш І.Я.

грудень 2012 р.

Географія дернових грунтів Львівщини

доц. Свидницький Б.П.

грудень 2012 р.

Проблеми сучасного прогнозного грунтового картографування

проф. Позняк С.П.

лютий 2013 р.

Методика створення цифрової карти та атрибутивної бази даних грунтів Західного регіону України

доц. Ямелинець Т.С.

лютий 2013 р.

Алювіальні грунти: проблеми раціонального використання та охорони

асист. Наконечний Ю.І.

березень 2013 р.

Акумуляції мікроелементів в ортштейнах грунтів Західного регіону України

асист. Боніжко О.С.

березень 2013 р.

Урбоземи міст України

доц. Телегуз О.Г.

квітень 2013 р.

Глобальне потепління та еволюція грунтів

проф. Кіт М.Г.

квітень 2013 р.

Торфові грунти Малого Полісся

Нецик М.І.

травень 2013 р.

Екологічний стан грунтів Надсяння

Луцишин О.І.

травень 2013 р.

Трансформація гумусового стану чорноземів опідзолених Сянсько-Дністерської височини

Сова О.

червень 2013 р.

Структурно-функціональні властивості сірих лісових грунтів Пасмового Побужжя

Денис В.

червень 2013 р.

Підведення підсумків роботи наукового семінару

проф. Позняк С.П.