Основні напрями наукових досліджень
кафедри конструктивної географії і картографії

Конструктивно-географічні (гідрологічні, гідробіологічні, гідрогеологічні, ґрунтові) дослідження навколишнього природного середовища

проф. В. Петлін, доц. М. Петровська, доц. Є. Іванов,
к.г.н. П. Войтків
Геоекологія, ландшафтна екологія, екологічна геоморфологія
проф. В. Петлін, доц. Є. Іванов, доц. Л. Курганевич, доц. М. Петровська,
доц. А. Михнович, інж. М. Кобелька
Урбоекологія, техноекологія, антропогенне ланд шафтознавство, інженерна та антропогенна геоморфологія
проф. В. Петлін, доц. С. Кравців, доц. Є. Іванов, доц. О. Мкртчян,
інж. М. Кобелька, зав. лаб. В. Клюйник,
асп. Л. Семен
Системно-структурний, історико-географічний і геоекологічний аналіз басейнових систем
доц. Л. Курганевич, доц. А. Михнович, доц. О. Пилипович, ас. Ю. Андрейчук, асп. І. Дідич, асп. М. Шіпка
Польові, стаціонарні, експериментальні і картогра фічні дослідження геосистем та екзогенних процесів
проф. В. Петлін, проф. Г. Антоняк, доц. Є. Іванов, доц. А. Михнович, доц. О. Пилипович, к.г.н. О. Мкртчян,
к.г.н. П. Войтків
Моніторинг довкілля, екологічна експертиза, екологічний менеджмент, менеджмент природоохоронних територій
проф. В. Петлін, доц. А. Михнович, доц. М. Петровська, доц. Л. Курганевич, к.г.н. Д. Кричевська, асп. О. Кобелька
Інженерно-екологічне обґрунтування проектів та розробка шляхів покращення стану навколишнього природного середовища
доц. Л. Курганевич, доц. Є. Іванов, доц. А. Михнович, інж. В. Клюйник
картографічні і топографо-геодезичні дослідження
доц. В. Лозинський, доц. С. Кравців,
інж. М. Кобелька
геоінформаційне моделювання компонентів природного середовища, дешифрування аеро- й космознімків
доц. Є. Іванов, доц. А. Михнович, к.г.н. О. Мкртчян, ас. Ю. Андрейчук,
інж. В. Клюйник, асп. Н. Лобанська
розробка проблем географічного українознавства, термінології та історії географічних і картографічних досліджень
проф. В. Петлін, доц. В. Лозинський,
доц. С. Кравців, доц. Є. Іванов
історико-географічний аналіз і синтез, історико-картографічне моделювання змін стану природно-господарських систем

доц. Є. Іванов, ас. Ю. Андрейчук,
асп. Н. Лобанська, асп. Т. Козак