Кафедра конструктивної географії і картографії
Поштова адреса:
79000, м. Львiв, вул. П. Дорошенка, 41, кім. 66
Телефони: 239-45-49

E-mail
: geomorph@franko.lviv.ua

Працівники
Навчальні курси
Напрямки наукових досліджень
Публікації

Завідувач: Петлін Валерій Миколайович
доктор географічних наук, професор
кім. 65, телефон 239-47-92

Кафедра конструктивної географії і картографії створена у 2000 році шляхом поділу кафедри геоморфології. Колектив кафедри зосередив свої зусилля на таких наукових напрямах: конструктивно-географічні (гідрологічні, гідробіологічні, гідрогеологічні, ґрунтові) дослідження навколишнього природного середовища (проф. В. Петлін, доц. М. Петровська, доц. Є. Іванов, асист., к.г.н. П. Войтків); геоекологія, ландшафтна екологія, екологічна геоморфологія (проф. В. Петлін, доц. Є. Іванов, доц. Л. Курганевич, доц. М. Петровська, доц. А. Михнович, інж. М. Кобелька); урбоекологія, техноекологія, антропогенне ландшафтознавство, інженерна та антропогенна геоморфологія (проф. В. Петлін, доц. С. Кравців, доц. Є. Іванов, доц. О. Мкртчян, інж. М. Кобелька, зав. лаб. В. Клюйник, асп. Л. Семен); системно-структурний, історико-географічний і геоекологічний аналіз басейнових систем (доц. Л. Курганевич, доц. А. Михнович, доц. О. Пилипович, асист., к.г.н. Ю. Андрейчук, асп. М. Шіпка); польові, стаціонарні, експериментальні і картогра фічні дослідження геосистем та екзогенних процесів (проф. В. Петлін, доц. Є. Іванов, доц. А. Михнович, доц. О. Пилипович, доц. О. Мкртчян, к.г.н. П. Войтків); моніторинг довкілля, екологічна експертиза, екологічний менеджмент, менеджмент природоохоронних територій (проф. В. Петлін, доц. А. Михнович, доц. М. Петровська, доц. Л. Курганевич, к.г.н. Д. Кричевська, асп. О. Кобелька); інженерно-екологічне обґрунтування проектів та розробка шляхів покращення стану навколишнього природного середовища (доц. Л. Курганевич, доц. Є. Іванов, доц. А. Михнович, зав. лаб. В. Клюйник); картографічні і топографо-геодезичні дослідження (доц. В. Лозинський, доц. С. Кравців, інж. М. Кобелька); геоінформаційне моделювання компонентів природного середовища, дешифрування аеро- й космознімків (доц. Є. Іванов, доц. А. Михнович, доц. О. Мкртчян, асист., к.г.н. Ю. Андрейчук, зав. лаб. В. Клюйник, асп. Н. Лобанська); розробка проблем географічного українознавства, термінології та історії географічних і картографічних досліджень (проф. В. Петлін, доц. В. Лозинський, доц. С. Кравців, доц. Є. Іванов); історико-географічний аналіз і синтез, історико-картографічне моделювання змін стану природно-господарських систем (доц. Є. Іванов, асист., к.г.н. Ю. Андрейчук, асп. Н. Лобанська, асп. Т. Козак).

Кафедра є випусковою зі спеціальності 6.0708000 "Екологія та охорона навколишнього середовища" (спеціалізації "Гідроекологія", "Прикордонний екологічний контроль") та обслуговуючою зі спеціальності 7.070501 "Географія", 6.0708000 "Екологія та охорона навколишнього середовища".

На кафедрі працюють 12 викладачів (один професор, девять доцентів і два асистенти) та чотири співробітники навчально-допоміжного персоналу, одночасно навчаються 5–6 аспірантів.. При кафедрі діє навчальна лабораторія геоінформаційного картографування і моделювання, кабінет геодезії і картографії та кабінет географічної карти (спецкімната).