Основні навчальні курси

Вступ до спеціальності

проф. Г. Антоняк
Інформатика і системологія
ас. Ю. Андрейчук
Гідрологія
доц. Л. Курганевич,
ас. Ю. Андрейчук
Ландшафтна екологія
проф. В. Петлін
Топографія
доц. В. Лозинський
Санітарні норми і правила
доц. М. Петровська
Гідроекологія
доц. А. Михнович
Водні ресурси та їхній облік
доц. Л. Курганевич
Моніторинг довкілля
доц. Л. Курганевич
Водогосподарська екологія
доц. А. Михнович
Картографічні методи в
екології
доц. С. Кравців
Екологічна географія
ас. Д. Кричевська
Екологічне інспектування
доц. О. Пилипович
(ас. П. Войтків)
Екологічний контроль якості сировини і продукції
доц. О. Пилипович
(ас. П. Войтків)
Водоохоронне проектування
ас. О. Мкртчян
Транспортна екологія
ас. О. Мкртчян
Руслові процеси
ас. Ю. Андрейчук
Спецкурси

Проблеми гідроекології

проф. В. Петлін

Методика екологічної
санації території та акваторії

проф. Г. Антоняк

Екологічна токсикологія

доц. М. Петровська

Радіоекологія
доц. Є. Іванов
Методика екологічних
досліджень
доц. Є. Іванов
Лімнологія
доц. Л. Курганевич
Гідроекологічне моделювання
доц. А. Михнович

Прикордонні екологічні
проблеми

доц. О. Пилипович
(ас. П. Войтків)

Природоохоронне законодавство

ас. Ю. Андрейчук

Екологія людини

проф. Г. Антоняк

Експертні системи в екології

проф. Г. Антоняк

Сертифікація і стандартизація довкілля

доц. М. Петровська

Моніторинг стану атмосфери

доц. М. Петровська

Природно-ресурсний і виробничий потенціал України

доц. Є. Іванов

Техніка і технологія прикорд. екологічного контролю

доц. Є. Іванов

Економіка земле- і водокористування

доц. О. Пилипович
(ас. П. Войтків)

Методи вимірювання параметрів довкілля

доц. Л. Курганевич

Держ. контроль за дотрим.
природоох. законодавства

ас. Д. Кричевська

Водно-балансові дослідження

ас. Ю. Андрейчук

Проблеми екології

проф. В. Петлін

Екологічне прогнозування

проф. Г. Антоняк

Техноекологія

доц. Є. Іванов

Екологічний ризик

доц. А. Михнович

Управління екологічним
ризиком

доц. А. Михнович

Організація прикордонного
екологічного контролю

доц. О. Пилипович
(ас. П. Войтків)

Урбоекологічний аналіз

ас. Д. Кричевська

Природоохоронні технології

ас. О. Мкртчян

Переддипломний семінар

проф. В. Петлін

Екологія гірничопромислових територій

доц. Є. Іванов

Методи проведення митного екологічного контролю

доц. О. Пилипович
(ас. П. Войтків)

Екологія урбанізованих територій

ас. Д. Кричевська

Оцінка впливу на навколишнє середовище

ас. Ю. Андрейчук

Бази даних екологічної інформації

ас. Ю. Андрейчук

Геоінформаційне картографування

ас. Ю. Андрейчук

Організація міжнародного екологічного туризму

ас. Д. Кричевська

Аерокосмічні дослідження

ас. О. Мкртчян

Рекультивація і фітомеліорація

доц. Є. Іванов

Студентський науковий семінар

доц. А. Михнович

Основи екологічної культури

доц. М. Петровська

Екологічна етика

доц. М. Петровська

Нормування антропогенного навантаження

ас. О. Мкртчян

Транскордонні природоохоронні території

ас. О. Мкртчян

Дистанційне зондування прикордонних територій

ас. Ю. Андрейчук

Проблеми водного господарства

ас. Ю. Андрейчук

Магістерський семінар

проф. Г. Антоняк

Екологічний моніторинг прикордонних територій

проф. Г. Антоняк

Геоінформатика

доц. А. Михнович

Картографічне моделювання

доц. А. Михнович

Міжнарод. аспекти природо-охоронної діяльності

ас. О. Мкртчян

Міжнародні аспекти природокористування

ас. О. Мкртчян

Теледетекція довкілля

ас. Ю. Андрейчук

Основи наукових досліджень

проф. В. Петлін

Проблеми екологічної безпеки

доц. Л. Курганевич

Екологічна безпека
прикордонних теритотій

доц. Л. Курганевич

Екологічна політика

ас. О. Мкртчян