КОЗАК Тарас Ігорович

аспірант

Народився 14 квітня 1987 р. у м. Городок Львівської обл. У 2009 р. закінчив з відзнакою географічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка, спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища”.
Під час навчання приймав участь в університетських студентських конференціях (2008-2009), у Всеукраїнській конференції під егідою Екологічної ліги (2007), у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географії (2008), за результатами якого отримав диплом II-го ступеня.
У листопаді 2009 р. вступив в аспірантуру цього ж університету. Працює над дисертаційною роботою: “Історико-географічний аналіз освоєння мінеральних ресурсів Карпатського регіону України” (наук. керівник: доц. Є. Іванов).
Автор 4 наукових публікацій.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Іванов Є. А. Необхідність збереження пам'яток історії освоєння мінеральних ресурсів Гуцульщини / Є. А. Іванов, Т. І. Козак // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансо-ваному розвитку територій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП “Гуцульщина” (Косів, 18–19 травня 2012 р.). – Косів : ПП Павлюк М. Д., 2012. – С. 44–48.