КРИЧЕВСЬКА Діана Анатоліївна

доцент, кандидат географічних наук

Народилася 25 січня 1974 р. у м. Львові.
У 1995 р. закінчила географічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка, у 2001 р. - аспірантуру цього ж університету.
У 2007 р. в Львівському національному університеті ім. І. Франка захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Ландшафтно-екологічні засади територіально-функціональної організації гірських біосферних резерватів (на прикладі української частини міжнародного біосферного резервата “Східні Карпати”)” (науковий керівник: проф. С. М. Стойко).
Працювала інженером кафедри геоморфології і палеогеографії (1996), вчителем географії у СШ № 56 м. Львова (2002-2003), молодшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень (2001-2008).
З березня 2008 р. працює асистентом кафедри конструктивної географії і картографії.

Наукові інтереси пов’язані із вирішенням актуальних питань екологічної географії, заповідної справи та створенням мережі біосферних резерватів. Автор понад 20 науково-методичних публікацій.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Брусак В. П. Цінні природні комплекси та об'єкти верхів'я Пруту в межах Чорногори: перспективи екотуристичного використання / В. П. Брусак, Б. В. Сенчина, Д. А. Кричевська // Карпатський край: наукові студії з історії, культури, туризму. – 2012. – № 2. – С. 77–86.

Кричевська Д. Еволюція концептуальних моделей функціонального зонування біосферних резерватів / Д. Кричевська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Вип.40, Частина 2. – С. 44–51.

Кричевська Д. А. Сучасний стан та перспективи організації міждержавних природоохоронних територій в межах польсько-українського прикордоння // Н. М. Засідкович, Д. А. Кричевська // Матеріали Четвертої студентській науково-практичній конференції “Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування” (Львів, 27–28 жовтня 2011 р.). – Львів, 2012. – С.19–23.

Кричевська Д. А. Міждержавні природоохоронні території польсько-українського прикордоння: сучасний стан та перспективи створення / В. П. Брусак, Д. А. Кричевська // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГК “Обрії”, 2011. – Вип. 2 (63). – С. 58–65.

Кричевська Д. А. Методичні аспекти організації територіальної структури української частини міжнародного біосферного резер-вата “Східні Карпати” / Д. А. Кричевська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр. - 1998. - Вип. 23. - С. 338-342.
Кричевська Д. А. Еколого-географічні підходи до функціонального зонування національного парку “Ужанський” (Міжнародний біосферний резерват “Східні Карпати”) / Д. А. Кричевська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр. - 2000. - Вип. 26. - С. 82-86.
Кричевська Д. А. Планувальна організація території Ужанського національного парку / Д. А. Кричевська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр. - 2005. -Вип. 32. - С. 130-141.
Кричевська Д. А. Географічні основи формування екологічної мережі в Українських Карпатах / В. П. Брусак, Ю. В. Зінько, Д. А. Кричевська / Розвиток заповідної справи в Україні і формування Панєвропейської екологічної мережі: матер. міжнар. наук.-практ. конфер. - Рахів: ЗАТ “Надвірнянська друкарня”, 2008. - С. 61-68.
Krichevska D. Ochrona zasobov naturalnych i ekosystemow w Uzanskim Parku Narodowym - ukrainskiej czesci Miedzynarodowego Rezerwatu Biosfery “Karpaty Wschodnie” / S. Stoyko, D. Krichevska // Roczniki Bieszczadzkie. - 1999. - № 7. - S. 165-176.