КУРГАНЕВИЧ Людмила Петрівна

доцент, кандидат географічних наук

Народилася 26 лютого 1968 р. в с. Сварицевичі Дубровицького району Рівненської обл. У 1990 р. закінчила географічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. За скеруванням як молодий спеціаліст працювала на кафедрі геоморфології. Навчалась в аспірантурі цього ж університету (заочна форма навчання).

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему : “Еколого-геоморфологічний аналіз басейну Західного Бугу” (науковий керівник : проф. І. Ковальчук). Від 2000 р. працювала інженером, асистентом, доцентом кафедри конструктивної географії і картографії. У 2008 р. отримала вчене звання доцента цієї кафедри.
Наукові інтереси пов’язані із екологічною геоморфологією, гідроекологією, моніторингом навколишнього природного середовища.
Автор понад 30 друкованих наукових і навчально-методичних праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Курганевич Л. П. Визначення екологічної стійкості геокомплексів басейну річки Полтви / Л. П. Курганевич, М. З. Шіпка // Наукові записки Тернопіль-ського національного педагогічного університету. Серія географічна. – 2012. – №2(32). – С. 94–101.

Курганевич Л. П. Умови формування та фактори впливу на водний режим річки Полтви / Л. П. Курганевич, М. З. Шіпка // Вісник Львівського університету. Серія географічна. –2012. – Вип. 40. Ч. 2 – С. 52–59.

Курганевич Л. П. Водний кадастр : навч. посібник / Л. П. Курганевич. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007.- 116 с.
Курганевич Л. П. Гідрологічний аналіз басейнової системи Західного Бугу / І. П. Ковальчук, А. В. Михнович, Л. П. Курганевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.- 2002. - Том 4. - С.89-100.
Курганевич Л. П. Гідроекологічний стан поверхневих вод річкових систем верхньої частини басейну Західного Бугу / О. З. Ковальчук, Л. П. Курганевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - 2003. - Том 5. - С. 240-248.
Курганевич Л. П. Еколого-географічний аналіз річкового басейну Рати / Л. П. Курганевич // Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія. - 2006. - С.199-206.
Курганевич Л. П. Басейновий підхід до оцінки впливу землекористування на стан навколишнього середовища / Л. П. Курганевич // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Вип. 118. - К.: [б. в.], 2008. - С.56-62.
Курганевич Л. П. Методичні вказівки з підготовки дипломних і магістерських робіт для студентів географічного факультету зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” / І. П. Ковальчук, Л. П. Курганевич. - Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006.- 41 с.
Курганевич Л. Методичні вказівки для проходження гідроекологічного розділу комплексної гідроекологічної практики для студентів спеціальності 6.040106 “Екологія та охорона навколишнього середовища ” / А. Михнович, Л. Курганевич, І. Чікова.- Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 64 с.