ЛОБАНСЬКА Надія Ігорівна

аспірант

Народилась 21 серпня 1984 р. у м. Кам’янка-Бузька Львівської області. У 2002 р. посту-пила на перший курс географічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. У 2005 р. проходила двох тижневе стажування у Польщі за програмою Study Tours to Poland за спеціальністю “екологія та охорона навколишнього середовища”. У 2007 р. отримала диплом з відзнакою магістра екології та охорони навколишнього середовища, спеціалізація – гідроекологія.
У листопаді 2007 р. вступила до аспірантури. Працює над дисертаційною роботою: “Геоекологічне моделювання природно-господарських систем Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну” (наук. керівник: доц. Є. Іванов).

Наукові інтереси пов’язані з геоінформаційним і картографічним моделюванням, вивченням екологічних проблем вугледобувних районів.
Автор понад 15 наукових публікацій.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Лобанська Н. І. Геоекологічне моделювання гірничопро-мислових територій (на прикладі ключової ділянки “Межиріччя”) / Н. І. Лобанська // Молоді науковці - географічній науці : Матер. наук. конф. - К. : [б. в.], 2006. - С. 126-128.
Лобанська Н. І. Проблеми геоінформаційного моделювання гірничопромислових геосистем / Є. А. Іванов, Ю. М. Андрейчук, Н. І. Лобанська // Фізична географія та геоморфологія. - К. : ВГЛ “Обрії”, 2005. - Вип. 48. - С. 180-186.
Лобанська Н. І. Геоекологічне моделювання гірничопро-мислових геосистем Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну / Є. А. Іванов, Н. І. Лобанська // Структурна перебудова та екологізація економіки в контексті переходу України до збалансованого розвитку: Зб. наук. статей. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2009. - С. 250-254.
Лобанська Н. І. Кількісне моделювання поширення площинного змиву з використанням ГІС-технологій / І. П. Ковальчук, О. С. Мкртчян, Н. І. Лобанська // Наук. вісник Націон. аграр.ун-ту.-– К. : [б. в.], 2008. - Вип. 128.- С. 149-154.
Лобанська Н. І. Картографічне і геоінформаційне моделювання природно-господарських систем західного регіону України / [І. П. Ковальчук, Є. А. Іванов, Н. І. Лобанська та ін.] // Картографія та вища школа : Зб. наук. праць.- К. : Інститут передових технологій, 2008. - Вип. 13 - С. 61-72.
Лобанська Н. І. Геопросторове моделювання потенціалу розвитку деградаційних процесів на орних землях / І. П. Ковальчук, Т. О. Євсюков, О. С. Мкртчян, Н. І. Лобанська // Землеустрій і кадастр: Наук.-вироб. журнал. - К. : Урожай, 2009. - Вип. 4 - С. 72-82.