ЛОЗИНСЬКИЙ Володимир Васильович

доцент, кандидат технічних наук

Народився 20 серпня 1943 р. у Львові.
У 1967 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю “Аерофотогеодезія”. У 1967-1971 рр. працював старшим лаборантом кафедри геодезії, у 1971-1974 рр. - старшим інженером геодезичного факультету Львівського політехнічного інституту. Виконував обов'язки заступника декана з науково-дослідної роботи студентів цього ж факультету. У 1975-1982 рр. працював асистентом кафедри геоморфології Львівського державного університету ім. І. Франка. У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Дослідження похибок в ряді центральних систем лінійно-кутової тріангуляції”. У 1982-2000 рр. перебував на посаді доцента кафедри геоморфології. З 2000 р. працює доцентом кафедри конструктивної географії і картографії.
Автор понад 70 навчально-методичних та наукових праць з топографії, геодезії і картографії.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПРАЦІ

Лозинський В. В., Андрейчук Ю.М. Картографо-топографічний словник-довідник [Текст] : навч. посіб. / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за науковою редакцією професора І. П. Ковальчука. — Київ ; Львів : НУБІП Україна ; ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. — 256 с.
 

Лозинський В. В. Основи топографічного креслення / В. В. Лозинський. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 121 с.

 

Лозинський  В. В. Топографічний практикум. Розв'язання задач за топографічною картою. Видання друге, доопрацьоване і доповнене / В. В. Лозинський. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 115 с.

 

Лозинський В. В. Топографічні знімання ділянок місцевості. Видання друге, доопрацьоване і доповнене / В. В. Лозинський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 116 с.

Лозинський В.В. Топографо-геодезична термінологія (довідкове видання). – Львів: Вид-во націон.університет “Львівська політехніка”, 2002. – 77 с.

Лозинський В.В. Умовні знаки для топографічних карт. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Топографія”. – Львів: Вид-во націон.університет “Львівська політехніка”, 2004. – 20 с.

Лозинський В.В. Топографо-географічний словник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім Івана Франка, 2007. – 252 с.

   Лозинський В.В. Топографічне і картографічне креслення. Навчально-методичний посібник з курсу “Топографія”. – Львів: ПП «Арал», 2009. – 56 с.

Лозинський В.В. Контрольні запитання і завдання з курсу «Топографія з основами геодезії». Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 56 с.

Лозинський В.В. Топографо-геодезичний довідник (навчальне видання друге, доопрацьоване і доповнене). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 216 с.

Лозинський В.В. Топографічна карта. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 67 с.


Лозинський В.В. Робочий зошит для розв’язання задач за топографічною картою. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 24 с.


Лозинський В.В., Клюйник В.В. Топографія з основами геодезії. Методичні вказівки до вивчення курсу. – Львів, 2011. – 24 с.


Лозинський В.В., Клюйник В.В. Методичні вказівки до виконання навчально-топографічної практики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 64 с.


Лозинський В.В. Основи топографічного креслення. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 121 с.


Лозинський В.В. Контрольні запитання і завдання з курсу «Топографія з основами геодезії». Навч-метод. посібник. – Львів ВЦУ ім. Івана Франка, 2012. – 72 с.

Лозинський В.В. Топографічний практикум. Навчальний посібник (видання друге, доопрацьоване і доповнене) – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012 . – 1 15 с.

Лозинський В.В. Топографічні знімання ділянок місцевості. Навчально-методичний посібник. – Львів: ФОП Корпан Б.І., 2012. – 116 с.

Лозинський В.В . Топографічна практика. Навчально-методичний посібник – Львів: ФОП Корпан Б.І., 2013. – 104 с.