МИХНОВИЧ Андрій Васильович

доцент, кандидат географічних наук

 

Народився 28 серпня 1977 р. у Львові.
У 1999 р. закінчив кафедру міжнародних відносин і країнознавства Львівського державного університету ім. І. Франка, у 2002 р. - аспірантуру цього ж університету. З 1998 р. працював молодшим науковим співробітником у рамках держбюджетних і госпдоговірних проектів географічного факультету. З вересня 2002 р. працює асистентом кафедри конструктивної географії і картографії, з 2004 р. - доцентом цієї ж кафедри.
У 2004 р. захистив дисертаційну роботу на тему: “Еколого-геоморфологічні дослідження верхньої частини сточища Дністра з використанням ГІС-технологій” (науковий керівник : проф. І. П. Ковальчук).
Бере участь у виконанні мінародних науково-дослідницьких проектів. Проходив кількаразові наукові стажування в Ягеллонському університеті (Краків, Польща), Інституті гідрології Центру досліджень агроландшафтів і землекористування й Технічному Університеті Дрездена (Німеччина). Член Наукового Товариства імені Шевченка.
Сфера наукових зацікавлень пов’язана із гідроекологічними та еколого-геоморфологічними дослідженнями річкових систем, моделюванням паводків, моніторингом довкілля, геоінформаційним моделюванням.
Автор 100 наукових і навчально-методичних праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Михнович А. Вплив тимчасових акумуляційних протипаводкових водосховищ на стан лісових насаджень. / А. Михнович, І. Чікова // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17 – 18 травня 2012). Збірник наукових статей.– Львів: ЛвЦНТЕІ, 2012.– С. 177–183.

Михнович А. Трансформаційні процеси в структурі річкових систем Українських Карпат / І. Ковальчук, А. Михнович // Фізична географія та геоморфологія. – 2012. – Вип. 2 (66). – С. 167–175.

Михнович А. Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування / за ред. проф. І. Ковальчука / [І. Ковальчук, П. Волошин, А Михнович, Й. Вишневський та ін.]. - Львів: НВЦ ”Опілля-Л”, 2009. - 608 с.
Mykhnovych A.Transformation processes in the Western Ukraine : Concepts for sustainable land use / [M. Roth, R. Nobis, V. Stetsiuk, I. Kruhlov Eds.]. - Berlin : Weissensee Verlag, 2008. - 535 P.
Михнович А. Структура річкових систем басейну Верхнього Дністра та її трансформація під впливом природно-антропогенних факторів / А. Михнович // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. - 1998. - Вип. 21. - С. 161-167.
Mykhnovych A. The dynamics of the river network structure in the Dnister basin as reaction on the anthropogenic changes of nature conditions / M. Bogacki, I. Kovalchuk, A. Mykhnovych // Miscellanea Geographica. - Vol. 9, - Warszawa: [b. w.], 2000. - S. 11-18.
Михнович А. Гідрогеоморфологічний аналіз басейну Верхнього Дністра / І. Ковальчук, А. Михнович // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. - 2001. - Вип. 28. - С. 27-43.
Михнович А. Багаторічна динаміка стоку річок верхньої частини басейну Дністра / І. Ковальчук, А. Михнович // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Географ. - 2003. - Вип. 29. Ч. 1. - С. 136-147.
Михнович А. Сучасні морфодинамічні процеси в гірсько-лісових ландшафтах Українських Карпат / І. Ковальчук, А. Михнович // Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля. - Львів : Укр-ДЛТУ. - 2004, Вип. 14.3. - С. 273-285.
Mykhnovych A. Floods modeling in the Upper Dnister river valley / I. Kovalchuk, A. Mykhnovych, V. Ehlert, J. Steidl // Integrated Land and Water Resources Management : Towards Sustainable Rural Development. Proceedings of the 21-st European Regional Conference. - Frankfurt (O), 2005. - CD.
Mykhnovych A. Extreme geomorphic processes in the Eastern Carpathians: spectrum, causes, development, activization and intensity / L. Dubis, I. Kovalchuk, A. Mykhnovych // Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica. - 2006. - Vol. XL. Landform evolution in mountain areas: Recent geomorphological hazards in Carpatho-Balcan-Dinaric region. - P. 93-106.
Михнович А.В. Режим функціонування річкових систем верхньої частини сточища Дністра / І. П. Ковальчук, А. В. Михнович // Укр. геогр. журн. - 2006. - N 2. - С. 9-18.
Михнович А. Моделювання паводків у долині Верхнього Дністра / І. Ковальчук, А. Михнович // Праці Наук. товариства ім. Шевченка. - Т. ХХІІІ. Екологічний збірник. - Львів : НТШ, 2008. - С. 293-312.
Mykhnovych A. Model based assessment of flood risk and mitigation impacts for the Upper Dnister / [I. Kovalchuk, J. Quast, A. Mykhnovych, V. Ehlert et. al.] // Progress in managing water for food and rural development. - Lviv, UKCID, 2009. - 10 P. (el. publication).