ВОЙТКІВ Петро Степанович

асистент, кандидат географічних наук

Народився 15 квітня 1983 р. у с. Жовтанці Кам’янка-Бузького району Львівської обл. У 2005 р. закінчив географічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка, отримав диплом магістра з відзнакою.
У 2005-2008 рр. навчався в аспірантурі Львівського національного університету ім. І. Франка. 10 жовтня 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Буроземи пралісів Українських Карпат”, науковий керівник проф. С. П. Позняк. Від вересня 2008 р. працював асистентом на кафедрі географії України. У лютому 2009 р. перейшов на посаду асистента кафедри конструктивної географїі і картографії.
Основне коло наукових інтересів і робіт пов’язане з ґрунтознавством, вивченням і раціональним використанням буроземів пралісів Українських Карпат, екологічним інспектуванням, земельними ресурсами, прикордонними екологічними проблемами, а також організацією прикордонного екологічного контролю.
Автор понад 15 наукових публікацій, серед них одна монографія (у співавторстві), шість статей у фахових виданнях.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Войтків П. С. Особливості гранулометричного та мікроагрегатного складу буроземів пралісів Угольсько-Широколужанського масиву Карпатського біосферного заповідника / П. С. Войтків // Сучасні проблеми і тенденції розвитку ґрунтознавства: Матеріали науково-практичної конференції (Чернівці, 19–21 квітня 2012 р.). – Чернівці, 2012. – С. 7.

Войтків П. С. Особливості гранулометричного та мікроагрегатного складу буроземів пралісів Угольсько-Широколужанського масиву Карпатського біосферного заповідника / П. С. Войтків // Вісник Чернівецького університету. Серія: Біологія (біологічні системи). – 2011. –Том 4, Випуск 3. – С. 252–256.

Войтків П. С. Щебенюватість буроземів Українських Карпат / П. С. Войтків // Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2011. –Вип. 76. – Харків : ННЦ “ІГА імені О.Н. Соколовського”, 2011. – С. 108–111.

Войтків П. С. Буроземи пралісів Українських Карпат» / П. С. Войтків, С. П. Позняк. - Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. - 244 с.
Войтків П. Буроземи пралісів Ужанського національного природного парку / П. Войтків, І. Іванега // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. - 2006. - Вип. 33. - С. 43-53.
Войтків П. С.Фізичні властивості буроземів пралісів Українських Карпат / П. С. Войтків // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Географія. - 2006. - № 2. - С. 104-107.
Войтків П. Історія дослідження буроземів Українських Карпат / Петро Войтків // Історія української географії. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. - Вип. 15 - С. 75-81.
Войтків П. С.Особливості буроземного процесу грунтотворення в ґрунтах Українських Карпат / П. С. Войтків // Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Географія. - Вінниця: [б. в.], 2007.- Вип. 14. - С. 147-156.
Войтків П.Кислотно-основні властивості буроземів пралісів Українських Карпат / П. Войтків // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. - 2008. - Вип. 35. - С. 40-48.
Войтків П. С.Гумусовий стан буроземів пралісів Українських Карпат / П. С. Войтків, Г. С. Іванюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Географія. - 2007. - № 2. - С. 5-11.