КОБЕЛЬКА Михйло Володимирович

інженер

Народився 15 березня 1965 р. у с. Ясенівці Золочівського району Львівської області. У 1982 р. закінчив Золочівську СШ № 1. У 1983 р. закінчив Дрогобицьке кооперативне училище.
Протягом 1983-1985 рр. служив в армії. У 1991 р. закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка. З 1991 р. працював інженером кафедри геоморфології. У 1999 р. закінчив заочну аспірантуру вище названого університету. З 2000 р. працює інженером ІІ-ої категорії кафедри конструктивної географії і картографії. У 2003-2009 рр. займав посаду асистента цієї кафедри (за сумісництвом).
Наукові інтереси зосереджені у галузі геоморфології, а саме вивченні актуальних проблем морфодинаміки й оцінки інженерного ризику техногенно-небезпечних реґіонів, рекреації й картування.Автор 27 наукових і навчально-методичних праць, серед них одна монографія, 13 методичних вказівок.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Небезпечні природні та техноприродні процеси в гірських районах Львівської області : стан та прогноз розвитку / [Г. І. Рудько, В. С. Кравців, П. В. Самольотов, М. В. Кобелька]. – Львів : Ін-тут регіон. досліджень НАНУ, 2001. - 129 с.
Кобелька М. Топографія з основами геодезії. Лабораторний курс : Навч.-метод. посібник / С. Кравців, В. Лозинський, М. Кобелька. - Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2001. - 60 с.
Кобелька М. Закономірності розвитку зсувів в межах Львів-ської області та проблеми інженерного захисту зсувонебезпечних територій / Г. Рудько, М. Кобелька // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. - 2001. - Вип. 28. - С. 49-54.
Кобелька М. Інженерно-геоморфологічне районування процесонебезпечних територій / Г. Рудько, М. Кобелька // Геоморфологічні дослідження в Україні: минуле, сучасне, майбутнє : Матер. міжнарод. наук.-практ. конф. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2002. - С. 13-15.
Кобелька М. Геодезичний моніторинг та еколого-геоморфологічні дослідження морфодинаміки рельєфу у м. Львові / С. Кравців, М. Кобелька // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Зб. наук. праць. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. - 376-378.
Кобелька М. Сучасний стан та інтенсивність розвитку процесів просідання і підтоплення в межах Червоноградського гірничо-промислового району / Є. Іванов, М. Кобелька // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр.- Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - Вип. 33.- С. 112-121.