Інформація про проведення та планування наукових семінарів
у 2012-2013 рр.

 

Кафедра конструктивної географії і картографії

9.09.13р.

Поселенське навантаження і структура господарства Сколівського району як чинник формування геоекологічної ситуації.

доц. Петровська М.А.
9.09.13р.
Оцінка якості життя населення Волинської області
доц. Курганевич Л.П.
23.09.13р.
Аналіз точності геометричного нівелювання різними способами
доц. Лозинський В.В.
23.09.13р.
Територіальне планування як напрям конструктивної географії
доц. Кричевська Д.А
7.10.13р.
Оптимізація природно-господарських систем довкола Яворівської водойми

доц. Іванов Є.А.
зав.лаб. Клюйник В.В.

7.10.13р.
Багаторічні сезонні зміни гідрологічного режиму рівнинних річок західного регіону України
доц. Михнович А.В.
21.10.13р
Особливості прояву селевих процесів в межах басейну Верхнього Дністра
доц. Пилипович О.В.
21.10.13р.
Геоінформаційні системи в басейні малої річки
ас. Андрейчук Ю.М.
4.11.13р.
Теоретичні проблеми вчення про закономірності розвитку природних територіальних систем
проф. Петлін В.М.
4.11.13р.
Теоретико-методичні основи проектування систем картографічних знаків
доц. Кравців С.С.
18.11.13р.
Еколого-мерфометричний аналіз гірських територій
доц. Мкртчян О.С.
18.11.13р.
Геоекологічний стан лісових ресурсів Закарпатської області
ас. Войтків П.С.