БІЛОУС Любомир Богданович

асистент

 

Народився 15.02.1961р. у с. Потік Рогатинського району Івано-Франківської області. У 1987 році закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Протягом 1989-1992 рр. навчався в аспірантурі. З 1992 року працює на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.
         Додаткові посади: директор Фонду розвитку природоохоронної та туристичної діяльності «Рогатинщина».
         Додаткові звання, членство в наукових товариствах, редколегіях наукових журналів: Член Українського Географічного товариства, голова культурологічної комісії Винниківського міського товариства «Просвіта «імені  Т. Шевченка».
         Сфера наукових інтересів: екологія гірничого виробництва, екологічний менеджмент, технологія промислового виробництва, нормативне забезпечення природоохоронної діяльності, екологічний контроль.
         Перелік курсів, які читає: системи технологій, екологічна метризація довкілля, охорона надр, організація державного моніторингу довкілля, природоохоронне інспектування, екологічна стандартизація, екологічні проблеми гірничодобувної промисловості, нормативне забезпечення природоохоронної діяльності.

         Автор понад 40 наукових праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Чинники формування та розвитку виробничо-екологічних територіальних систем гірничого підприємства // Вісник Львів. нац. ун-ту. Сер. географ. Вип. 26, 2000.- С.163-173.
Проблеми моніторингу виробничо-екологічних територіальних систем гірничого підприємства // Наук. Вісн. УкрДЛТУ. Вип. 12, 2001.- С.164-175.
Нові інструменти розв’язання екологічних проблем у Львівській області // Матеріали Міжнар. конф. «Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки», Львів, 2003.- С. 201-203 (у співавторстві).
Wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej w Powiecie Leskim i Ziemi Rohatynskiej (Навчально - методичні рекомендації з організації сільського зеленого туризму, авторський колектив: A. Basak, J. Hurkala, L. Bilous, 2005, Lesko ).

Монографії:
Елементи моніторингу в геологічних та агрогрунтових дослідженнях (Білоус Л.Б. співавтор) //Моніторинг природних комплексів.- Львів: Ред.-вид. відд. Львів. ун-ту, 1995.- 143 с.