БЛАЖКО Наталія Богданівна

кандидат географічних наук, доцент

 

Народилася 29 червня 1979 р. у м. Львів. У 2001 році з відзнакою закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Є дійсним членом МАН (1996р.). Протягом 2001-2002 років працювала вчителем у Львівському навчально-виховному комплексі імені Василя Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови спеціалізованій школі-гімназії. 2001-2004рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи географічного факультету під керівництвом проф. С. І. Кукурудзи. З квітня по вересень 2004 року працювала за сумісництвом інженером цієї ж кафедри. У 2004 р. була обрана на посаду асистента кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, а з 2012р. – доцент цієї ж кафедри.
У 2010р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Перезволожені ландшафтні системи Львівської області: сучасний стан, проблеми використання й охорони”.
 Є постійним членом журі міських екологічних конкурсів школярів та обласних олімпіад з географії та екології, турнірів географів.

Автор понад 20 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: Проблеми використання і охорони перезволожених ландшафтних систем, оцінки стану і охорони малих річок.
Перелік курсів, які читає: Меліорація та рекультивація ландшафтів, Економіка природокористування, Екологічне картографування.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Блажко Н. Б. Аналіз стану використання торфових ресурсів Львівської області / Н. Б. Блажко, Ф. Я. Кіптач // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Вип. 40. – С. 107–113.

Блажко Н. Б. Сучасний стан повітряного басейну України та головні тенденції його змін: стаціонарні джерела забруднення / Н. Б. Блажко, Ф. Я. Кіптач // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Вип. 40. – С. 3–8.

Блажко Н. Б. Методичні поради з курсу „Основи екології” / М. М. Назарук, П. С. Теліш, Н. Б. Блажко // Львів: Малий видавничий центр географічного факультету; Лабораторія тематичного картографування, 2012. – 48 с.

Блажко Н. Б. Біогеографія: навчально- методичний посібник / С. І. Кукурудза, Н. Б. Блажко // Львів: Малий вид. центр лабораторії тематичного картографування географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 102с.

Кукурудза Семен, Блажко Наталія. Біогеографія / Семен Кукурудза, Наталія Блажко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 102 с .

Блажко Н. Б. Перезволожені ландшафтні системи Львівської області та особливості їх використання / Н. Б. Блажко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2002. –Т. 4. – С. 191–194.
Блажко Н. Б. Класифікація перезволожених ландшафтних систем (на прикладі Львівської області) / Н. Б. Блажко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2004. – Вип. 30. – С. 20–27.
Блажко Н. Б. З історії дослідження перезволожених ландшафтних систем Львівщини. / Н. Б. Блажко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного ун-ту. Серія: географія. – Тернопіль. – №3. – 2004. – С. 18–24.
Blazhko N. B.Wilgotne systemy krajobrazowe Euroregionu Bug jako rezerwa dla poszerzenia zasobow terenow chronionych. / N. B.Blazhko, S.I. Kukurudza //  Zlewni rzek Bugu i Narwi zasoby wodne i przyrodnicze: Monografia. – Warszawa, 2007. – S. 55–61.
Блажко Н. Б. Використання й охорона ресурсів перезволожених ландшафтних систем Львівської області / Н. Б. Блажко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2009. – Вип. 37. – С.177–186.
Блажко Н. Б. Перезволожені ландшафтні системи Львівської області: сучасний стан проблеми використання й охорони: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.01 „ Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів ” / Н. Б. Блажко. – Львів, 2010. – 20 с.