ПЕРХАЧ Оксана Романівна

кандидат географічних наук, доцент

 

Народилася 3 вересня 1970 р. у м. Львові. Закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 1994 р. З 1994 до 2000р. працювала старшим лаборантом кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ імені Івана Франка. Навчалась у аспірантурі ЛНУ ім. І. Франка у 1994-1995 рр. і 1998-1999 рр.
У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Демогеографія регіону в умовах депопуляції населення (на матеріалах Львівської області)”.
З 2000 р.  – асистент, а з 2002 р. – доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 2004 р. Перхач О. присвоєно вчене звання доцента кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.
Бере участь у міжнародному співробітництві, зокрема з вченими Гданського університету (Польща).
Сфера наукових інтересів: соціоекологічні дослідження, демогеографічні процеси, екологія людини, охорона водних ресурсів, екологічні проблеми комунікаційних систем, природоохоронне проектування, геоекологічна експертиза проектів.
Перелік курсів, які читає: охорона вод; геоекологічні проблеми проектування; методи прородоохоронного проектування та екологічна експертиза; соціоекологія.

Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Навчальні посібники:
Кукурудза С.І., Перхач О.Р. Використання та охорона водних ресурсів. Львів: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2008.- 356 с. (у друці).
Основні публікації:
Перхач О.Р. Географія. Львівська область 8-9 клас: Навчально-методичний посібник, 1998 р. (у співав.)
Перхач О.Р. Формування антропоекології та екології людини: єдність і відмінність наукових напрямів // Вісник Львівського університету. Серія географічна.- Львів, 2004.- Вип.30.- С.229-233.
Перхач О.Р. Карпатський єврорегіон: еколого-географічні проблеми // Вісник Львівського університету. Серія географічна.- Львів, 2006.- Вип.33.- С.319-325.
Osobliwosci historyczno-geograficzne zmian liczby ludnosci w obwodzie Lwowskim // Acta uniwersitatis Wratislaviensis. Prace instytuty geograficznego. – Wroclaw: WUW, 1998. – TXVIII. – S. 69-73.