РОЖКО Ігор Михайлович

кандидат географічних наук, доцент

 

Народився 24 квітня 1969 року в м. Збараж Тернопільської області.
Закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1994 році. З 1994 по 1998р. – навчання у аспірантурі під керівництвом проф. Туниці Ю.Ю. З 1998р. по 2001р. – молодший науковий співробітник Міжнародного інституту-асоціації регіональних екологічних проблем (МІАРЕП), за сумісництвом асистент кафедри РВПР і ОП. З 2001 року – асистент кафедри РВПР і ОП, з 2002 року – доцент цієї ж кафедри.
У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Рекреаційна оцінка гірських природно-територіальних комплексів для потреб туризму (на прикладі Українських Карпат)”.
У 2005 році Рожку І.М. присвоєне вчене звання доцента кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.
Стажувався в університеті м. Фрайбург (Німеччина 1997, 1999). Учасник міжнародного проекту ENARECO в рамках програми Tempus-Tasis 1997-2000р.
Рожко І.М. велику увагу приділяє еколого-освітній діяльності серед молоді: є організатором численних науково-дослідних студентських експедицій та еколого-пізнавальних поїздок, членом журі щорічних міських екологічних конкурсів школярів, старшим суддею з географії на обласних туристично-краєзнавчих змаганнях, керівником студентського екологічного гуртка при кафедрі РВПР і ОП.
Сфера наукових інтересів: Екологічний туризм, організація рекреаційної діяльності на гірських територіях, поводження з відходами, еколого-економічні аспекти розвитку територій.
Перелік курсів, які читає: економіка природокористування; проблеми поводження з відходами; екологічний маркетинг; екологізація виробництва.
Автор близько 40 наукових та науково-методичних праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Матіїв О. Вплив туристично-рекреаційної діяльності на природні комплекси смт. Славське та його околиць / О. Матіїв, І. Рожко // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХІІІ-ої студентської наукової конференції (Львів, 19 квітня 2012 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 34–44.

Рожко І. М., Матвіїв В. П., Брусак В. П. Географо-екологічні маршрути Чорногори * / І. М. Рожко, В. П. Матвіїв, В. П. Брусак. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 224 с.

Рожко І. М. Еколого-економічні проблеми організації рекреаційного природо - користування курорту Славське / О. Ю. Матіїв, І. М. Рожко // Мат ер . Всеукр. наук.-практ. конф. ”Україна: схід-захід – проблеми сталого розвитку” . – Львів: РВВ НЛТУ України , 2011. –Т. 1 . – С.198 – 201.

Рожко І. М. Методичні підходи до організації інформаційно-туристичної інфраструктури у Львові в рамках підготовки до Євро-2012 / І. М. Рожко, Ю. В. Зінько, А. А. Яремчишин, В. В. Ярмолович // Зб. мат. міжн. наук-прак. конф. “Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні Євро-2012 в Польщі та Україні (із врахуванням досвіду Швейцарії)”. – Львів, 2011. – С. 182–185.

Рожко І.М. Ландшафтна зумовленість розвитку туризму в Українських Карпатах // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. Вип.26. – Львів, 2000. – С. 108-112.
Ігор Рожко, Ірина Койнова. Проблеми управління твердими побутовими відходами у м. Львові // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 199: географія. – Чернівці: Червона Рута, 2004. – С. 125-135
Койнова І.Б., Рожко І.М., Сенчина Б.В. Методичні вказівки для проходження комплексної практики з природоохоронної діяльності на Чорногірському географічному стаціонарі. – Львів, 2007. – 64 с.
Rozhko Igor Problemy oraz perspektywy rekreaczjno-turzstzcznego rozwoju terenow przygranicznych // Zlewnie rzek Bugu i Narwi zasoby wodne i przyrodnicze. Monografia. – Warszawa, 2007. – 369-375 S.
Igor Rozhko and Mykola Chernyavskyy. Recreational Use of Ukrainian Forests. Forestry in Ukraine. Analyses and Ideas for a Sustainable Development. / edited by Hans-Fridrich Essmann and Davide Pettenella.– Lviv, 2001. – P. 111-129.
Рожко І. Географо-екологічні маршрути Чорногори: навч. посіб / І.М. Рожко, В.П. Матвіїв, В.П. Брусак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 224 с.