ШТОЙКО Павло Іванович

кандидат географічних наук, доцент

Народився 20.11.1952 р. в с. Вишнівчик, Перемишлянського району Львівської області. 1974 року закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 1978-1982 р.р. аспірант кафедри фізичної географії. 1974-1988 роках працював методистом турбази „Карпати” ЛОДЕТС і вчителем географії та історії. З 1988 року – викладач Львівського університету, до 1991 року на посаді асистента кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, з 1991 року – доцент цієї ж кафедри.
1986 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.11 „Зміни ландшафтів Західного Поділля в ХV-ХХ століттях”.
Додаткові посади: член спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій (геоморфологія і фізична географія) К.35.051.08.
Додаткові звання, членство в наукових товариствах, редколегіях наукових журналів: Українського географічного товариства.
Сфера наукових інтересів: Дослідження в галузі історичного ландшафтознавства, історії географії та картографії, політичної географії, ландшафтної екології, географічного прогнозування.
Перелік курсів, які читає: географічне прогнозування, основні проблеми менеджменту природокористування; екологічна експертиза.

Автор близько 100 наукових праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Штойко П. І. Концепції природознавства * / П. І. Штойко. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012.   – 456 с.

Штойко П.І. Географічні ідеї в «Записках Українського науково-дослідного інституту географії та картографії // Історія української науки на межі тисячоліть. Зб. Наук. праць. Вип.10, К., 2002.- С.226-239.
Нарис історії географічних досліджень у Науковому товаристві ім.Шевченка // Історичне картознавство України. Зб. Наук. праць, Львів-Київ-Нью-Йорк, 2004.- С.485-499.
 Штойко П.І. Поселенський ландшафт як інтегративна географічна система // Історична топографія і соціотопографія України, Зб. наук. праць, Львів, 2006. – С.64-79.
Штойко П. І. Концепції природознавства : навч. посібник / П.І. Штойко. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2012. – 456 с.
Штойко П. Розвиток науки як зміна парадигм / П.І. Штойко. // Історія української географії. Вип. 23, 2011. – С. 7-17.

Монографії:
Штойко П.І. Степан Рудницький 1877-1937. Життєписно-бібліографічний нарис. Наукове товариство ім.Шевченка у Львові. Визначні діячі НТШ, №2.- Львів, 1997.- 183 с.
Штойко П.І. Передмова (с.5-21), упорядкування (словник рідковживаних слів, алфавітний географічно-іменний покажчик, коротка бібліографія праць, список ілюстрацій) і примітки до кн.: Степан Рудницький. Політична географія України. [Б.М.], Гердан, 1998.- 279 с.
Штойко П.І. Географія в діалозі культур. Замість вступу (с. 5-40) // Листування Степана Рудницького, Львів, Вид-во НТШ, 2006. – 435с.