СИРОТЮК Марія Іванівна

кандидат географічних наук, доцент

Народилась 1951 р. в с. Білки Іршавського району Закарпатської області.
1975 року закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
1988-1990 р.р. інженер, з 1990-1992р.р. – науковий співробітник Науково-дослідної частини географічного факультету. Брала участь у виконанні госпдоговірних робіт і держбюджетних тем. З 1992 р. асистент, а з 1997 р. доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи.
1997 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.11 „Відновні енергетичні ресурси Закарпатської області: оцінка потенціалу та проблеми використання”, 2001 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи.
Сфера наукових інтересів: дослідження поновлюваних джерел енергії, проблеми забруднення атмосфери, менеджмент природних ресурсів, екологічний туризм
Перелік курсів, які читає: „Поновлювані джерела енергії”, „Охорона атмосфери”, „Екологічна енергетика”, „Інноваційна діяльність в природоохоронній галузі”, „Менеджмент природних ресурсів”, „Екологічна безпека”.

Автор близько 50 наукових та науково-методичних праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Сиротюк М. Мала гідроенергетика Карпатського регіону: екологічні аспекти / А. Павелко, М. Сиротюк, О. Муха // Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання / Матеріали одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції : Зб. наук. статей. – Львів, ЛьвЦНТЕІ, 2012 . – С. 201 – 204.

Сиротюк М., Коберніченко Т., Методичні аспекти дослідження характеристик груп відпочиваючих у Львівській області для рекреаційного розвитку сільських територій // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. географ. – 2007. – Вип. 34. – С.127-135

Навчальні посібники:
Методика оцінки гідроенергетичних ресурсів малих річок (у співавторстві з С.Кукурудзою, Т. Кравченко).- Львів: Ред.- вид. відділ ЛДУ, 1996. - 70с.
Забруднення атмосфери: метеорологічні аспекти (у співавторстві з Г. Проць). - Львів: Вид.центр ЛНУ, 2000. – 36с.
Сиротюк М.І. Визначення плати за забруднення атмосферного повітря. - Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002. - 46с.
Сиротюк М.І. Поновлювані джерела енергії. Навч.посіб.- Львів: Вид. центр ЛНУ, 2008. – 248с.