Основні напрями наукових досліджень
кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
Еколого-економічні та еколого-географічні проблеми природокористування проф. С. Кукурудза, доц. М. Сиротюк, доц. Рожко, доц. І. Койнова, асист. П. Теліш
Моніторинг, метризація та екологічна оцінка ландшафтних систем проф. С. Кукурудза, проф. З. Гамкало, доц. Б. Сенчина, доц. Ф. Кіптач
Екологічні та соціоекологічні проблеми

проф. С. Кукурудза, проф. М. Назарук,
доц. М. Сиротюк, доц. О. Перхач

Антропогенна трансформація ландшафтів

доц. П. Штойко, доц. Ф. Кіптач,
доц. І. Койнова, доц. Н. Блажко

Історико-географічні дослідження

проф. С. Кукурудза, проф. М. Назарук,
доц. П. Штойко, доц. О. Перхач